Persberichten
donderdag, 25 apr 2024

Oekaze regering rond wet ‘aanklampend terugkeerbeleid’: Vlaams Belang dreigt ermee te filibusteren

Foto: Vlaams Belang. Oekaze regering rond wet ‘aanklampend terugkeerbeleid’: Vlaams Belang dreigt ermee te filibusteren

De Vivaldi-regering heeft vandaag met een kunstgreep het wetsontwerp rond het aanklampend terugkeerbeleid van Staatssecretaris Nicole de Moor op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer gezet. “Het Vlaams Belang is noch te spreken over deze respectloze manier van werken, noch over de inhoud het wetsontwerp zelf”, zegt fractievoorzitter Barbara Pas. Het Vlaams Belang kondigt uit protest dan ook een heuse amendementenslag aan.

“Het wetsontwerp zet enkel in op vrijwillige en niet op gedwongen terugkeer”, hekelt Pas. “Het focust enkel op vrijwillige terugkeer, zonder enige stok achter de deur.” Voor het Vlaams Belang moet ook het verbod op het vasthouden van gezinnen met kinderen worden geschrapt, en dient ook de mogelijkheid tot woonstbetredingen te worden toegevoegd. “Maatregelen die zouden kunnen bijdragen tot een effectief en efficiënt terugkeerbeleid ontbreken volledig in het wetsontwerp van de Moor.”

Maar het Vlaams Belang hekelt dus ook de werkwijze van de Vivaldi-partijen. “Toevoegingen aan de agenda worden steevast geregeld na overleg met het parlement en vooral de oppositie”, legt Pas uit.  “De regering wil dit wetsontwerp echter toevoegen, zonder enig overleg met het parlement.” Pas waarschuwde de meerderheid in de Kamer dan ook voor een amendementen- en procedureslag. “Met deze manier van werken weet de meerderheid wel waar ze aan begint, maar niet waar ze zal eindigen.” Daarmee hintte Pas op de zowat honderd amendementen die de partij indiende, en waarmee het een bijzonder lange Kamerzitting belooft te worden.