Nieuws
dinsdag, 19 dec 2023

Onaanvaardbare overwinsten bij windparken op zee kostten gezin 50 euro per jaar

Het Rekenhof heeft de windenergiesector doorgelicht en uit daarbij kritiek op de bouw van de eerste zone windparken op zee. In 2021 kostte de massale overheidssteun een gemiddeld gezin ongeveer 50 euro. “Het Vlaams Belang uit al jaren hevige kritiek op de oversubsidiëring van offshore windenergie”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Ook het Rekenhof erkent nu dat er fouten zijn gemaakt.”

Eind 2021 maakten de windparken op zee 710 miljoen euro winst. Maar ondanks die winst ontvingen ze 3,62 miljard euro aan overheidssteun. Voor die steun draaiden de gezinnen op via hun elektriciteitsfactuur. Het gevolg was een factuur die ongeveer 50 euro hoger lag. “Het toont de essentie van wat er mis is met het energiebeleid in dit land aan”, zegt Van Lommel. “Gezinnen moeten keer op keer opdraaien voor de dogmatische oversubsidiëring van hernieuwbare energie.” 

“De oversubsidiëring van hernieuwbare energie weegt al jaren op de energiefactuur”

Ook het Rekenhof wijst er dus op dat er fouten zijn gemaakt door de kosten onjuist in te schatten en dringt erop aan dat de energieregulator CREG de evolutie van de winsten nauwgezetter opvolgt. “Een eis waar we ons bij aansluiten”, aldus Van Lommel. “De oversubsidiëring van hernieuwbare energie weegt al jaren op de energiefactuur. Het onverantwoord omspringen met belastinggeld om koste wat kost windenergie te subsidiëren heeft ons al miljarden gekost.”

Volgens het Vlaams Belang dreigt ook de geplande tweede zone aan windparken, de zogenaamde Prinses Elisabethzone, de energiefactuur verder te belasten. “Er werd weliswaar besloten om die nieuwe windparken aan de bieder met de laagste prijs te gunnen, maar wij willen harde garanties dat deze parken niet zullen wegen op de factuur van gezinnen”, besluit Van Lommel. “Veel vertrouwen in de huidige regering en het wanbeleid van minister Tinne Van der Straten (Groen) hebben we daarbij niet. Het zal een volgende regering vergen zonder groenen om het energiebeleid over een fundamenteel andere boeg te gooien.”