Nieuws
maandag, 27 mrt 2023

Ondanks meer middelen voor asieldiensten: recordachterstand in asieldossiers

Foto: iStock. Ondanks meer middelen voor asieldiensten: recordachterstand in asieldossiers

De dossierachterstand van Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) was sinds de migratiecrisis van 2015 nog nooit zo hoog als vandaag. Eind februari ging het om 18.390 dossiers, die betrekking hadden op 21.618 personen. “De extra miljoenen euro’s die Vivaldi in de asieldiensten pompte hadden dus niet veel nut”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas, “en dat zullen ze ook nooit hebben zolang de ongebreidelde instroom niet wordt aangepakt.”

Na een eerste controle door de Dienst Vreemdelingenzaken, die bepaalt of een verzoek tot internationale bescherming in België kan worden ingediend, wordt de aanvraag doorgestuurd naar het CGVS. In 2022 gebeurde dat met een gemiddelde van 2.127 dossiers per maand. Sinds begin 2023 is dat meer dan 3.400 per maand. “Vergeleken met 2021 is het budget van het CGVS met 24 procent gestegen, van 36.548.000 naar 45.164.000 euro”, aldus Pas. “Dat zo’n berg belastinggeld wordt weggesmeten is onaanvaardbaar.”

“Financiële weerslag van de achterstand kan niet worden onderschat”

Het Vlaams Belang vindt het totaal onbegrijpelijk dat de achterstand zo sterk toeneemt terwijl de asieldiensten meer middelen en personeel ter beschikking hebben. “De financiële weerslag van de achterstand valt niet te onderschatten”, vervolgt Pas. “Het zorgt voor een verlengd verblijf in de opvang.” Oud commissaris-generaal Marc Bossuyt had het over een sneeuwbaleffect, waaraan de asielprocedure onderhevig is. Wanneer de procedure traag verloopt, komen er meer aanvragen, waardoor de procedure nog trager verloopt, waardoor er nog meer aanvragen komen en zo verder.

“De enige oplossing die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) aanreikt voor de achterstand is het verder uitbreiden van het personeelsbestand”, merkt Pas tot slot op. “Dat biedt duidelijk geen oplossing. Die oplossing ligt voor het grijpen aan de kant van de instroom. Daaraan zou ze moeten werken, maar ze blijft helaas nog steeds ziende blind en verkiest te dweilen met de kraan open.”