Nieuws
woensdag, 18 aug 2021

“Onderbemanning Spoorwegpolitie moet dringend weggewerkt”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het aanslepende personeelstekort bij de Spoorwegpolitie. “Het aantal personeelsleden dat voorzien is binnen de personeelsformatie in juli 2021 is slechts voor 85 procent ingevuld”, zegt Kamerlid Frank Troosters, die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Een lichte verbetering tegenover vorig jaar, maar gezien de jaarlijks toenemende cijfers van geweld en agressie binnen het spoorgebeuren moeten aanwervingen veel sneller gaan.”
 
Naast de onderbemanning klaagt het Vlaams Belang ook de regionale verschillen aan bij de invulling van het personeelskader. “Waar dit voor het directieniveau voor 100 procent is ingevuld en het personeelskader in regio Brussel voor 95 procent, scoort regio Antwerpen opvallend minder met slechts 78 procent”, aldus Troosters. “Maar de situatie is vooral triest in Vlaanderen. Weliswaar is er een invulling van 107 procent in Oost-Vlaanderen, maar in West-Vlaanderen is dat met 52 procent amper de helft. Die helft bereikt men met 46 procent niet eens in Limburg, en helemaal onaanvaardbaar is de situatie in Vlaams-Brabant met slechts 8 procent.” 

Het Vlaams Belang merkt verder ter vergelijking op dat in belangrijke Waalse regio’s zoals Luik (123 procent) en Charleroi (131 procent) de personeelsinvulling vlot in overtal gaat.

“Het veiligheidsprobleem verdient voor de Spoorwegpolitie een kordate aanpak”

Het probleem van de onderbemanning bij de Spoorwegpolitie sleept al jaren aan. “Het gebrek aan, of het te lang wachten op bijstand van de Spoorwegpolitie in geval van problemen is een gekend probleem”, vervolgt Troosters. “De garantie dat reizigers in alle veiligheid de trein kunnen nemen of dat NMBS-personeelsleden in alle veiligheid hun job kunnen uitoefenen is er niet.”

Het Vlaams Belang roept daarom minister Verlinden opnieuw op om onmiddellijk de nodige actie te ondernemen om deze wantoestand uit de wereld te helpen. “Versneld inzetten op aanwervingen en investeren in gedegen opleidingen binnen de Spoorwegpolitie is een absolute noodzaak”, besluit Troosters. “Ik zal de bevoegde minister daarom bevragen over haar verdere plannen inzake het veiligheidsprobleem binnen het spoorgebeuren en Verlinden aanmanen om kordaat te handelen.”