Nieuws
woensdag, 06 jul 2022

Ondergronds Ventilustraject bleek voor Demir nooit een optie: “dialoog” was louter façade

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir verklaarde dinsdag in het Vlaams Parlement dat het “in het dossier over de geplande hoogspanningslijn Ventilus niet gaat om een keuze tussen bovengronds of ondergronds.” Ze deed de uitspraken naar aanleiding van een vraag van Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) over het in het slop geraakte Ventilusdossier. Volgens Demir zou de keuze voor een ondergronds traject betekenen dat een ruimer federaal ontwikkelingsplan herbekeken moet worden en dat zou te veel tijd vergen. Volgens de minister is zo’n herwerking dan ook momenteel niet aan de orde. “De minister zegt hiermee eigenlijk dat het nooit de bedoeling was om rekening te houden met de bezorgdheden van buurtbewoners”, reageert Ryheul.

De geplande Ventilus-hoogspanningslijn door West-Vlaanderen blijft de gemoederen verhitten. Buurtbewoners en actiegroepen voeren al sinds het begin protest tegen een bovengronds traject en willen de hoogspanningslijn ondergronds. Ze wijzen onder meer op de impact van een nieuwe hoogspanningslijn op de gezondheid, de landbouw en het landschap. Volgens het Vlaams Belang gaat het om terechte bekommernissen. “Wij hebben ons van in het begin achter de buurtbewoners en actiegroepen geschaard”, stelt Ryheul. “Ventilus kan en moet ondergronds op gelijkstroom gerealiseerd worden.” Volgens het parlementslid komt bij een ondergronds traject weliswaar een hogere kostprijs kijken, maar weegt dat niet op tegen de voordelen voor West-Vlaanderen en de omwonenden.

“Dat we nu te horen krijgen van de minister dat ze eigenlijk nooit de keuze voor een ondergronds traject zou overwogen hebben, toont aan dat de grootspraak over dialoog met de omwonenden slechts een façade was”

De uitspraken van minister Demir zetten dan ook kwaad bloed bij veel betrokkenen en bij de partij. “Dit is echt compleet ongehoord”, zegt Ryheul. “Ik heb de minister al meermaals over het Ventilus-dossier ondervraagd in het parlement en steeds heeft de minister doen uitschijnen dat ze de moeite deed om te luisteren naar de lokale bezorgdheden en die ook daadwerkelijk probeerde mee te nemen in haar besluitvorming.” Om het dossier uit het slop te krijgen stelde minister Demir in mei vorig jaar een intendant aan om te bemiddelen. “Dat we nu te horen krijgen van de minister dat ze eigenlijk nooit de keuze voor een ondergronds traject zou overwogen hebben toont aan dat de grootspraak over dialoog met de omwonenden slechts een façade was”, reageert Ryheul.

Een maand geleden nog stelde ook N-VA-voorzitter Bart De Wever dat de Vlaamse regering het verzet van de omwonenden tegen de hoogspanningslijn best serieus neemt en in dialoog moet treden. “De minister zou beter de woorden van haar voorzitter in acht nemen”, zegt het West-Vlaamse parlementslid. “Anders dreigt een juridische veldslag die nog jaren kan aanslepen en daar heeft niemand baat bij. Dit dossier is te belangrijk voor de toekomst van onze energievoorziening.” Minister Demir weigerde eveneens een deadline voor het nemen van een beslissing naar voor te schuiven. Iets wat ze in het verleden wel al deed. Ryheul besloot daarom nogmaals met een oproep aan minister Demir om zo snel mogelijk de juiste keuze in het dossier te maken. “Mevrouw de minister, neem uw verantwoordelijkheid, hak de knoop door en kies voor een ondergronds Ventilus-traject.”