Nieuws
donderdag, 26 aug 2021

Onderwijstaken uitbesteden is ondoelmatig: “Zorg voor planlastverlaging en educatieve rust”

Vlaams Belang loopt niet warm van de voorstellen van Koen Pelleriaux, de nieuwe afgevaardigde-bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Hij verkondigde deze week radicale ideeën over de invulling van het lerarenberoep. Zo wil hij onder meer af van het model waarin alle leraren meerdere taken moeten kunnen. Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) vreest echter dat zijn opzet zal zorgen voor een versnippering van het lerarenberoep en een vermindering van het eigenaarschap van de leraren ten opzichte van hun vak. “Je krijgt mogelijk voor een en dezelfde les vier personen die deze uitvoeren: de ene maakt het kant-en-klare lesmateriaal, de andere voert dat als een toneelspeler uit voor de klas, nog een ander verbetert de toetsen en doet de remediëring en nog een ander doet de pure administratie zoals de agenda en het leerplan bijhouden. Dat werkt toch niet?”, zegt Laeremans.

Volgens GO!-topman Pelleriaux moeten niet alle leraren nog per se voor de klas staan en zou een deel van de leraren zich kunnen specialiseren in een bepaalde taak waar ze beter in zijn, zoals toetsen of lesmateriaal ontwikkelen. Volgens Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) is dit evenwel niet haalbaar of wenselijk. “Lesgeven is geen auto-assemblage waarbij iedere werknemer slechts één taak vervult om het voertuig in elkaar te zetten”, stelt hij. “Pelleriaux profileert zich hiermee als de ‘Henry Ford’ van het Vlaamse onderwijs.”

“In plaats van taken uit te besteden, moet men streven naar algemene reductie van de administratieve planlast voor leraren”

Volgens het Vlaams Belang is lesgeven is niet zomaar te reduceren tot één van de vele deeltaken van de leraar. “Historisch gezien is er wel een holistische visie op de leraar dat voordien werkte”, reageert Laeremans. “Maar als Pelleriaux zegt dat zulke leraren thans witte raven zijn heeft dit meer te maken met de slechter wordende arbeidsomstandigheden dan met de aard van de leraren.” Laeremans wijst daarnaast naar de groeiende planlast en de dalende orde op school. Onderzoek van de OESO heeft uitgewezen dat leraren de administratie en disciplineproblemen als de grootste tijdvreters en hinderpalen om tot goed onderwijs te komen, ondervinden. “Een uur extra lesgeven geeft niet meer gepercipieerde planlast of stress, een uur extra administratie doorploegen of (tevergeefs) politieman spelen wel”, aldus Laeremans.

Volgens de partij moet men in plaats van de zaken te uitbesteden, streven naar een algemene reductie van de administratieve planlast voor leraren. “Weyts (N-VA) heeft daar al enkele aanzetten toe gegeven, maar die zijn nu nog niet voelbaar op het terrein”, argumenteert Laeremans. “In veel gevallen is het ook niet de overheid, maar de scholenkoepels of de afzonderlijke directeur zelf die veel administratie eisen. Idem dito met ordehandhaving die in concentratiescholen vaak een lachertje blijkt, maar dat is voor velen helaas de olifant in de kamer.”

Laeremans haalt tot slot de moderniseringsdrift van vele onderwijsverstrekkers aan. “Veel scholen willen vernieuwen om te vernieuwen. En daar is het GO! ook zelf de schuldige in. Hun Strategisch Plan 2030 bulkt namelijk van extreem gedifferentieerd en geïndividualiseerd onderwijs. Pelleriaux geeft nu zelf het voorbeeld van leraren die uren educatieve filmpjes maken, maar zij moeten zich de vraag stellen of het nu echt zoveel meerwaarde heeft dat ze dit met een filmpje brengen en niet gewoon uitleggen”, besluit Laeremans. “Geef de leraren na deze hectische coronaperiode meer educatieve rust en laat hen vooral gewoon lesgeven.”