Nieuws
vrijdag, 05 mrt 2021

Onderzoek van 10 miljoen euro van Vlaamse regering naar besparingen: “Mag niet leiden tot verkapte belastingverhoging!”

Het Vlaams Belang is uiteraard voorstander van het evalueren van overheidsuitgaven omdat men met het geld van de belastingbetaler omzichtig moet omspringen. Maar de partij is tevens kritisch over de aanpak van minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Hij wil immers besparen, maar ondertussen wel aan een onderzoek naar mogelijke besparingen het forse bedrag van 10 miljoen euro uitgeven. “Deze besparingsoperatie verontrust mij omdat eerdere besparingen van de regeringen al te vaak verkapte belastingverhogingen waren. Ik verwijs naar de afschaffing van de woonbonus”, aldus Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens die er een actuele vraag over stelde in het parlement.

Minister Diependaele kondigde recent een operatie Vlaamse brede heroverweging aan om alle uitgaven van de Vlaamse overheid te onderzoeken en te evalueren. Het opzet is om na te gaan of die uitgaven ook hun maatschappelijk doel bereiken en of dat efficiënter kan. De Vlaamse administratie doe hiervoor een beroep op externe consultancybureaus zoals Deloitte en Idea Consult. In totaal wordt de kost van het onderzoek geraamd op 10 miljoen euro over 3 jaar. 

“Minder geld voor immigratie, multikul en Waalse diefstal, en meer geld voor onze eigen mensen”

Volgens het Vlaams Belang is er echter geen peperdure studie nodig om te weten waar er bespaard kan én moet worden, want die keuze hebben wij en de kiezer gemaakt. “Dat is op immigratie, op het politieke systeem en op de eindeloze stroom aan subsidies voor linkse en multiculturele vzw’s”, reageerde Janssens. “En bovendien zouden wij het logische principe invoeren dat migranten hier eerst enkele jaren gewerkt moeten hebben voordat ze zich kunnen beroepen op sociale voorzieningen, zodat wij niet langer het OCMW van de wereld hoeven te spelen. Daarnaast zouden we de provinciebesturen afschaffen en het aantal parlementsleden én de partijdotaties verminderen.”

Janssens wees Diependaele ook op bepaalde taboes waarover door de regering in alle talen gezwegen wordt. “De minister kan toch niet wegkijken van de miljardentransfers naar Wallonië waarbij jaarlijks 7 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië vloeit”, klonk het verder. Maar dat wordt niet op de politieke agenda gezet. “En wie zal nu - opnieuw - het slachtoffer worden van deze hele besparingsoefening van deze regering?”, vroeg Janssens. Ik vrees dat dat opnieuw de Vlaamse burger zal zijn, die nu al wordt uitgeperst als een citroen om het hele Belgische systeem te financieren.”

Het Vlaams Belang kondigde alvast aan zich te zullen verzetten tegen een besparing waar de Vlaamse burgers, die zich nu al blauw betalen aan belastingen en daar bitter weinig voor terugkrijgen, weer het slachtoffer worden. “Daarom wil ik dat u garant staat voor de hardwerkende Vlamingen en dat u op andere zaken bespaart, maar niet ten koste van de burger”, wierp Janssens de regering voor de voeten