Nieuws
vrijdag, 22 apr 2022

Onderzoekscommissie kinderopvang moet duidelijk maken waar controle faalt

Vandaag is in het Vlaams Parlement de onderzoekscommissie van start gegaan, die zich moet buigen over de wantoestanden in de kinderopvang. Het Vlaams Belang wordt hier vertegenwoordigd door Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Al op de eerste dag is het duidelijk dat de werking en het overleg tussen de zorginspectie en Kind en Gezin totaal vierkant draait”, zegt Malfroot. “Bovendien weigert men om op bepaalde zaken te antwoorden en om de zwarte lijst van probleemcrèches te bezorgen aan de onderzoekscommissie.”

Er kwamen recent meerdere schandalen in de kinderdagverblijven aan het licht. Zo was er het dodelijk drama in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje en het nieuws dat een voor kindermishandeling veroordeelde vrouw nog steeds een crèche uitbaatte in Schoten. Naar aanleiding hiervan besliste het Vlaams Parlement om een onderzoekscommissie op te richten, die zich hierover moet buigen. De bedoeling is om de pijnpunten van de kinderopvang bloot te leggen om nog meer drama’s te vermijden. Tijdens de eerste zitting kwamen Katrien Verhegge, de administrateur-generaal van Kind & Gezin, en Karine Moykens, die verantwoordelijk is voor de zorginspectie, aan bod.

Ilse Malfroot is zeer teleurgesteld over de eerste dag en vindt dat de commissie nauwelijks antwoorden gekregen heeft. “Kind en Gezin heeft geprobeerd om ons een rad voor de ogen te draaien en de verantwoordelijken hebben voornamelijk hun eigen procedures overlopen”, zegt Malfroot. “Men kon ons bijvoorbeeld geen definitie geven van een gevaarsituatie en men wou ons de zwarte lijst van probleemcrèches niet overhandigen. Ook over de lange doorlooptijden tussen klacht en inspectie kwam er geen antwoord.”

“Kind & Gezin minimaliseert in de onderzoekscommissie haar verantwoordelijkheid en schuift deze door naar de ouders”

Volgens Malfroot minimaliseert Kind en gezin ook bepaalde incidenten die hebben plaatsgevonden in de kinderopvang. “Ik heb berichten ontvangen over kindjes, die een gebroken been opliepen en een schouder uit de kom, waar Kind en Gezin geen onderzoek naar opende”, aldus Malfroot. “Een schouder uit de kom krijg je niet zomaar en is niet louter een onvoorzichtigheid, ten gevolge van een ongeluk.”

Kind en Gezin beweert dat de beslissing om geen onderzoek te openen altijd gebeurt in samenspraak met de ouders. “Dit antwoord is misselijkmakend voor ouders in een dergelijke situatie, zegt Malfroot. “Dit wil dus zeggen dat de 30 ouders, die een paar maand geleden melding maakten van klachten over kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje, zelf beslist hebben dat hun klacht niet moest onderzocht worden? Hiermee leggen zij de verantwoordelijkheid in de schoenen van de ouders.”

Voor Malfroot is het alvast duidelijk dat er grote problemen zijn bij de werking van Kind en Gezin. “Het draait hier volledig vierkant” besluit Malfroot. “Bovendien is het duidelijk dat er niet genoeg overleg is met de zorginspectie.” Zij hoopt dat de volgende sprekers in de onderzoekscommissie meer duidelijke antwoorden zullen geven.