Nieuws
maandag, 05 jul 2021

Ongebruikte zelftests in onderwijs: “Overheid handelt inefficiënt”

Volgens het Vlaams Belang is het onbegrijpelijk dat de laattijdige gearriveerde zelftests voor leraren nu ongebruikt blijven. “Nu de vakantie gestart is liggen die zelftests stof te vergaren. Daarom moeten diegene met een korte houdbaarheidsdatum efficiënt elders ingezet worden”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) in een reactie. “Met de rest kunnen we volgend schooljaar lokale coronahaarden in het onderwijs voorkomen, maar dan is er wel een betere begeleiding nodig”, aldus Laeremans.

Eind april kondigde de Vlaamse regering aan om massaal zelftests in het onderwijs in te zetten met als doel al het personeel nog tot het einde van het schooljaar twee keer per week preventief te testen. De levering en verdeling liep vertraging op waardoor de 1 miljoen zelftests pas begin juni aankwamen, wanneer er enkel nog examens waren en vele leraren al (deels) hun vaccin kregen. Hierdoor werden ze dit schooljaar amper gebruikt en dreigen er vele van ongebruikt te blijven. Vorige donderdag vroeg Jan Laeremans in de commissie Onderwijs uitleg van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) over deze zelftestoverschotten in de scholen.

“Weyts moet ons niet afwimpelen met feit dat we op het federale niveau moesten wachten tot 11 mei voor een erkenning van de testen”, reageert Laeremans. “Onze partij zit immers al sinds midden januari te zwaaien met ons zelftestvoorstel, naar het voorbeeld van Oostenrijk waar men toen al een uitgewerkt plan en voldoende zelftests klaar had. Weyts had dus de zaken veel sneller in gang kunnen zetten en is er wel degelijk tijd verloren gegaan begin 2021.”

“Iedere zelftest die niet gebruikt wordt, is verspild belastinggeld”

“Het probleem is echter dat de zelftests een korte houdbaarheidsdatum hebben (soms maar 3 maanden) en dus tegen het volgende schooljaar dreigen te vervallen. Ook worden ze onbruikbaar als ze slecht bewaard worden”, vervolgt Laeremans. Recent werden voorstellen gedaan om vanuit de Vlaamse overheid of de lokale overheden om deze zelftests op te halen en ze deze zomer te gebruiken op evenementen en jeugdkampen waar veel niet (volledig) gevaccineerde jongeren samenkomen. “Zowel Weyts als Somers willen dit niet op touw zetten, maar laten dit volledig over aan de autonomie van de scholen en lokale besturen”, verklaart Laeremans. “In sommige gevallen zal er dan helaas niks gebeuren en dreigen die zelftests stof te vergaren in een berghok op school.”

De rest van de zelftests kan volgend schooljaar gebruikt worden om lokale uitbraken in scholen zo snel mogelijk te voorkomen. “Maar dan moeten scholen wel goed geïnformeerd en begeleid worden inzake deze strategie en het goede gebruik van deze zelftests”, besluit Laeremans. Het volstaat niet om zomaar dozen met zelftests af te leveren. Zonder de nodige ondersteuning mislukt dit, waarschuwt het Vlaams Belang. Dit werd bovendien eerder al aangetoond door professor Herman Goossens (UAntwerpen), die pleitte voor coaches in scholen die de positieve testen opvolgen.