Nieuws
dinsdag, 03 mei 2022

Ongepast gedrag op openbaar vervoer moet veel strenger aangepakt

Bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn werden in 2021 zomaar eventjes negentig gevallen van seksueel overschrijdend gedrag opgetekend. “Angst voor ongepast gedrag en zelfs voor agressie en criminaliteit is voor een derde van de vrouwen een hinderpaal om gebruik te maken van het openbaar vervoer”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. “Enkel een lik op stuk-beleid, waar we in het verleden reeds meermaals voor hebben gepleit, is hier op zijn plaats.”

“Het zijn overigens niet enkel vrouwen die zich op trein, tram of bus onveilig voelen. Uit eerdere cijfers bleek ook al dat dit het geval is voor 20 procent van de mannen”, aldus Ryheul. “Zeer begrijpelijk uiteraard, daar zowel reizigers als personeel steeds meer geconfronteerd worden met fysieke en verbale agressie, bedreigingen, intimidatie en vandalisme.”

“Het is onzinnig te pleiten voor een herwaardering van het openbaar vervoer zonder voor een verhoging van de veiligheid te zorgen”

“Het probleem is ook niet nieuw”, vult Kamerlid Frank Troosters, die eerder in het federaal parlement al een resolutie indiende ter verhoging van de veiligheid op treinen en op perrons, aan. “Uit de BeMob-enquête die in december 2019 gehouden werd, bleek dat bijna 30 procent van de ondervraagden geen gebruik van de trein wensten te maken, net omwille van het gebrek aan veiligheid. Helaas heeft de Paars-groene regering, na het wegstemmen van mijn resolutie, sindsdien alleen maar de ogen gesloten voor deze problematiek.”

“In een reactie op de confronterende cijfers aangaande het seksueel overschrijdend gedrag wil Vlaams minister van Verkeer Lydia Peeters (Open Vld) nu meer sociale controle. Volgens haar ligt een en ander aan de omstaanders, die in haar opinie te snel wegkijken”, merkt Ryheul tot slot op. “Dat is uiteraard niet de essentie, het valt in veel omstandigheden heel goed te begrijpen dat deze omstaanders zelf inzitten met hun fysieke integriteit. Er moet daarentegen dringend orde op zaken gesteld worden, met meer en gekwalificeerd personeel, en met veel meer controles door politiediensten, ook zonder uniform.”