Nieuws
vrijdag, 12 mei 2023

Ongrondwettige inmenging van Franse Gemeenschap in Vlaanderen

Foto: iStock. Ongrondwettige inmenging van Franse Gemeenschap in Vlaanderen

De Franstalige publieke omroep RTBF bracht recent aan het licht dat de in Parijs gevestigde organisatie ‘Assemblée parlementaire de la Francophonie’ van de Franse Gemeenschap jaarlijks bijna 800.000 euro krijgt om die dan naar Franstalige organisaties in Vlaanderen door te sluizen. “Dit gaat om een ongrondwettelijke inmenging van de Franse Gemeenschap in Vlaanderen”, zegt Kamerlid Joris De Vriendt, die hierover Annelies Verlinden (cd&v) en David Clarinval (MR), die beiden bevoegd zijn voor Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, op het matje zal roepen.

Het overgrote deel van het geld gaat naar Franstalige bibliotheken en cultuurhuizen in faciliteitengemeenten maar ook elders in Vlaanderen.  “De Franse Gemeenschap bevindt zich in een zeer bedenkelijke financiële toestand, die ook weegt op de algemene federale situatie. Er gaat geen week voorbij of de rampzalige budgettaire toestand van een aantal gefedereerde entiteiten komt in de pers”, merkt De Vriendt op. “Nu de RTBF aangeeft dat de Franse Gemeenschap op deze manier de Grondwet tracht te omzeilen, kunnen we niet wegkijken van deze opmerkelijke kwestie.”

“De oplossing ligt buiten de Grondwet en ver weg van het Franstalig kolonialisme”

De Franse Gemeenschap is in het verleden al eens teruggefloten over subsidies aan dergelijke organisaties door het Grondwettelijk Hof. “Blijkbaar verzet de Franse Gemeenschap zich nog steeds tegen de geest en de letter van de Grondwet, die minstens respect vraagt voor de onderlinge afspraken en de territoriale afbakening van een aantal bevoegdheden”, vervolgt De Vriendt. “Gelet op de intenties van de Vivaldi-regering om de verhoudingen tussen gemeenschappen en gewesten te verbeteren, spreekt het voor zich dat Verlinden en Clarinval in deze kwestie niet aan de kant kunnen gaan staan.”

Het Vlaams Belang eist dat de grondwettelijke bevoegdheidsverdelingen worden nageleefd. “Minister Verlinden moet deze ongrondwettelijke en deloyale praktijk met klem veroordelen”, besluit De Vriendt. ”Maar dat zal niet gebeuren, ik maak me geen illusies. De oplossing voor Vlaanderen ligt buiten de Belgische Grondwet en ver weg van het Franstalig kolonialisme dat enkel uit is op Vlaams geld en Vlaams grondgebied.”