Nieuws
woensdag, 09 feb 2022

Ontvetting stroomfactuur: "Er moeten eindelijk resultaten komen"

“Wij waarschuwen al meer dan 10 jaar voor de negatieve impact van deze nodeloze oversubsidiëring op de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen”, zo stelt Vlaams Parlementslid Bart Claes die vandaag Demir ondervroeg. Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) meent immers dat ze een manier heeft gevonden om alsnog af te raken van de groenestroomsubsidies aan bedrijven waartoe de Vlaamse regering zich had verbonden om ze 20 jaar lang te betalen voor hun zonnepanelen. Zo denkt Demir jaarlijks een 30-tal euro te besparen op de stroomfactuur. Hopelijk heeft Demir een solide juridische basis voor het stopzetten van de subsidies en is het geen symboolpolitiek om de aandacht af te leiden van het gebrek aan échte inspanningen om de factuur te verlichten. Met een juridische veldslag die de energieconsument niets oplevert, is niemand gebaat.

Bedrijven die voor 2013 hun terreinen of daken vol wilden leggen met zonnepanelen werden daarvoor rijkelijk beloond met subsidies in de vorm van groenestroomcertificaten. Die subsidies zouden nog jarenlang blijven doorlopen, ook lang nadat hun investeringen waren terugverdiend. De certificaten zouden uiteindelijk in de vorm van zogenaamde ‘openbaredienstverplichtingen’ op de stroomfactuur van de Vlaamse gezinnen terechtkomen. “Het Vlaams Belang heeft van meet af aan gewaarschuwd voor de gevolgen van deze uit de hand gelopen subsidiëring”, stelt Claes. Iedereen wist dat de uiteindelijke factuur bij de gewone gezinnen zou belanden.”

“De N-VA zit al sinds 2004 in de Vlaamse regering en bleek zelf één van de vurigste verdedigers van het subsidiesysteem

Vorige week kondigde Demir aan dat ze wil knippen in 1,2 miljard van zulke subsidies. Ze wil de contracten van 1.200 zonnepaneleninstallaties van 200 bedrijven stopzetten in 2023 en daardoor 37 euro per gezin besparen op de stroomfactuur. “Op zich is het goed dat de minister eindelijk iets wil doen aan de oversubsidiëring die haar partij zelf al te lang heeft ondersteund”, reageert Claes. De N-VA zit al sinds 2004 in de regering en bleek vroeger zelf één van de vurigste verdedigers van het subsidiesysteem.” Volgens Claes is het echter afwachten hoe stevig juridisch verankerd de plannen van Demir zijn. “Het risico dat we ons hier op juridisch drijfzand begeven en dat de belofte niet kan nagekomen worden is reëel.”

Claes vreest dat minister Demir vooral de aandacht wil afleiden van het feit dat er nog steeds geen structurele ontvetting van de stroomfactuur is doorgevoerd door de Vlaamse regering. “Eigenlijk werd slechts één zaak permanent uit de factuur gehaald: de kosten voor straatverlichting. Dat is goed voor een habbekrats van nog geen 2 euro per gezin. Ook die 37 euro zal de Vlaming met de huidige energieprijzen amper voelen op de factuur”, zegt Claes tot slot. We spreken vandaag namelijk over een uit de voegen gebarsten energiefactuur van gemiddeld 5.500 euro, vorig jaar was dat nog geen 2.000 euro.” Het Vlaams Belang pleit ervoor om de energiefactuur structureel te hervormen. “We streven naar een factuur die enkel nog bestaat uit de eigenlijke energiekost en de kosten voor het onderhoud van het net.”