Nieuws
woensdag, 06 okt 2021

Onze boeren verdienen respect en een eerlijk inkomen

Het Vlaams Belang ondersteunt de eisen van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) dat gisterenmiddag actie voerde bij supermarktketens en distributiecentra. De belangenorganisatie vraagt dat de retailsector landbouwproducten naar waarde vergoedt in plaats van boeren onder druk te zetten om de prijzen alsmaar te verlagen. “Onze landbouwers mogen niet de dupe zijn van een prijzenslag tussen de machtige internationale supermarktbedrijven”, reageert Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. “Ze moeten een eerlijke prijs krijgen, en niet worden uitgeperst.”

Gisterenmiddag voeren ABS-leden actie in Oost- en West-Vlaanderen aan grootwarenhuizen zoals Albert Heijn en distributiecentra zoals Aldi. Het ABS klaagt aan dat de strijd om de ‘laatste consument’ uit zijn voegen barst. Supermarkten zetten hun aankopers steeds meer aan om hun prijzen nog verder te doen dalen. Deze ‘prijsbrekers’ trachten evenwel op kap van de boer marktaandeel te winnen. Supermarkten dreigen volgens informatie van het ABS zelfs met de aankoop van buitenlandse producten indien de boeren weigeren in te gaan op hun eisen.

“Ook supermarkten moeten een duurzame relatie nastreven met de landbouwsector”

De Vlaamse regering wil dat landbouwers meer investeren in duurzaamheid. “Maar hoe moet een boer investeren in meer duurzaamheid wanneer er aan het andere eind van de keten producten worden verkocht aan dumpingprijzen?”, vraagt Sintobin kritisch. “Ik begrijp dat onze boeren hun geduld op is. Ze krijgen geen eerlijke prijs en het concept van korte keten - waarbij de boeren direct hun producten kunnen verkopen - krijgt te weinig aandacht. Maar onze boeren verdienen een eerlijk inkomen!”

Als mensen naar een supermarkt gaan en enkel dumpingprijzen zien, is dit ook een probleem voor de bewustwording: de burger moet aangetoond worden dat er bij de productie van vlees, melk of groenten vaak meer komt bij kijken dan de weggeefprijzen doen vermoeden. Supermarkten moeten hier ook bij stilstaan. “Een eerlijke prijs die in verhouding staat tot het werk en het product”, besluit Sintobin. “Dat is het enige dat we vragen. Bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) moet hiervoor een overleg organiseren met de supermarktsector.”