Nieuws
maandag, 24 jan 2022

“Onze varkenssector verdient alle steun in deze crisis”

Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin uitte  in het Vlaams Parlement zijn bezorgdheid over de aanhoudende crisis in de varkenssector en klaagde aan dat varkensboeren van andere Europese lidstaten meer steun ontvangen dan onze eigen boeren in Vlaanderen. “Dit is oneerlijke concurrentie”, voerde hij aan. “Er moet gestreefd worden naar een gelijk speelveld tussen de verschillende Europese lidstaten en een structurele oplossing voor de aanhoudende crisis”, aldus nog Sintobin.

De opbrengsten in de varkenshouderij volstaan niet meer om de kosten te dekken als gevolg van de stijgende energie- en grondstofprijzen en de lage prijzen voor varkensvlees. Recent werd de koepelorganisatie Pork.be opgericht door het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond, de Belgian Feed Association (BFA) en de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV). Het hoofd hiervan is directeur van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) Filip Fontaine. Pork.be wil een duurzame toekomststrategie voor de sector ontwikkelen. “Wij steunen dit initiatief en hopen dat de drie inhoudelijke werkgroepen die de organisatie heeft geïnstalleerd en nu werden opgestart, snel tot resultaten zullen leiden”, aldus Sintobin.

Dat varkensboeren in het buitenland meer steun ontvangen van hun regering leidt tot oneerlijke concurrentie

Het Vlaams Belang merkte evenwel ook op dat in andere Europese landen varkensboeren steviger financieel werden ondersteund dan bij ons. Zelfs in Wallonië is die steun groter dan bij ons”, zei Sintobin. Er is een eengemaakte markt, maar wanneer wordt toegestaan dat andere landen hun varkensboeren meer ondersteunen dan Vlaanderen, leidt dat tot oneerlijke concurrentie. Vlaanderen wil altijd de beste van de klas zijn en volgt de Europese richtlijnen steeds tot in detail. Als ik dan vaststel dat de Europese Commissie niet consequent is in het handhaven van die richtlijnen in alle landen, moet u, bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) dit aankaarten op de Europese Raad.”

“Ik stel daarnaast voor dat we op geregelde tijdstippen iemand, bijvoorbeeld meneer Fontaine, uitnodigen in de commissie om een stand van zaken te brengen over de resultaten van de werkgroepen”, vervolgde Sintobin. “Zo blijven we nauw betrokken bij de koepelorganisatie en kunnen wij ook eventuele voorstellen doen. Ook rekenen wij er op dat Pork.be verantwoordelijkheid zal opnemen, maar ook u minister, moet met hen nauw contact houden en de werkgroepen opvolgen. De brancheorganisatie zal immers allicht aanbevelingen doen waarvoor overheidssteun nodig is.”