Nieuws
woensdag, 22 jun 2022

Ook aanduiding voorzitter Mededingingsautoriteit reden voor ruzie

De paars-groene regering maakt ruzie over de aanduiding van een nieuwe voorzitter voor de Mededingingsautoriteit, de concurrentiewaakhond. Het mandaat van de huidige voorzitter liep al in 2019 af, maar de opvolgingsprocedure liep vertraging op door de val van de regering Michel in 2018. “Een nieuwe, tweede selectieronde mislukte eveneens, omdat een niet-geselecteerd kandidaat bezwaar aangetekende”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Derde keer, goede keer zou je denken. Maar nee, ook over de kandidaat die in de derde ronde naar voren kwam, is er – zoals steeds in dit kibbelkabinet – ruzie.”

Die derde ronde werd vorig jaar opgestart en moest voor paars-groen een Franstalige kandidaat opleveren. Na de Franstalige selectieproeven bleken twee kandidaten geschikt. “Nu is er onenigheid binnen de regering over de beste kandidaat”, aldus Van Lommel. “Dat zou een tweetalige Brusselaar zijn met een Nederlandstalig rechtendiploma. En dat kan niet voor de belgicistische MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die hem vanwege zijn diploma, als Nederlandstalige beschouwt.”

“Over alles maakt deze regering ruzie, zelfs over hun voornaamste bezigheid: het uitdelen van postjes”

Nochtans behaalde deze kandidaat een officieel tweetaligheidsattest om te kunnen deelnemen aan de Franstalige selectie en oordeelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden om als Franstalig te kunnen worden beschouwd. “De MR weigert zich daarbij neer te leggen en blijft erbij dat voor hen het diploma van doorslaggevend belang is”, vervolgt Van Lommel. “Maar eigenlijk gaat het hen erom dat zij de andere kandidaat verkiezen, die een ex-cabinetard is van de MR.”

De piste die nu wordt overwogen is die van een wetswijziging waarbij de twee kandidaten allebei zouden kunnen worden benoemd in een duobaan van een Nederlands- en een Franstalige voorzitter. “Maar eigenlijk is dit geen optie omdat dit zou stuiten op juridische bezwaren. Nederlandstaligen hebben immers niet eens de kans gekregen om deel te nemen aan de selectie”, besluit Van Lommel. “Het is het zoveelste dossier dat muurvast zit in deze kibbelregering waar onmacht en ruzie overheerst. Zinnig lijkt het ons alvast om politieke benoemingen net af te bouwen en meer op merite te selecteren en deze circusoptredens te vermijden.”