Nieuws
woensdag, 28 jun 2023

Ook buiten Brussel panden gekraakt door asielzoekers

Sinds gisteravond wordt in het Vlaams-Brabantse Strombeek-Bever (Grimbergen) een bedrijfspand gekraakt door een vijftigtal personen. Het gemeentebestuur gaat ervan uit dat het om illegalen gaat. “Het toont aan dat het asielprobleem van de hoofdstad naar de Vlaamse Rand verschuift”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar kraken moet zoals elke andere vorm van criminaliteit worden bestreden. Kraakpanden moeten we onmiddellijk ontruimen, krakers moeten aangehouden worden en wie illegaal in het land blijkt te zijn moet worden uitgewezen.”

Het pand in kwestie stond al enige tijd te koop. De gemeente contacteerde ondertussen de eigenaar zodat die een klacht kan neerleggen en er kan worden opgetreden. “Wanneer vijftig illegalen tegelijk een gebouw in bezit nemen, is het overduidelijk dat de inbraak goed voorbereid en georganiseerd werd”, aldus Pas. “Illegalen krijgen dan ook steevast hulp van extreemlinkse organisaties, die zorgvuldig leegstaande gebouwen uitzoeken. Na de inbraak zetten ze meteen advocaten in om via gerechtelijke procedures het gebruik van de gebouwen in kwestie toe te staan. Die organisaties misbruiken de asielzoekers voor hun eigen politieke agenda.”

“Met dit asielbeleid zullen alleen maar meer panden worden gekraakt”

“Andermans eigendom bezetten is nooit aanvaardbaar”, gaat Pas verder. “Maar het door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) gevoerde beleid zorgt ervoor dat dit probleem blijft bestaan en zich zelfs nog uitbreidt.” Het Kamerlid benadrukt dat er nog steeds geen efficiënte maatregelen worden genomen om de instroom van asielzoekers beduidend te doen dalen of om ervoor te zorgen dat uitgewezen personen daadwerkelijk het land verlaten. “En zolang daar geen sprake van is, zullen er in de hoofdstad en daarbuiten nog veel gebouwen worden gekraakt.”

 Het Vlaams Belang houdt de gebeurtenissen in Strombeek-Bever alvast nauwlettend in het oog. “De vijftig krakers mogen alleszins niet beloond worden met een verblijfsvergunning”, besluit Pas. “Criminaliteit mag nooit lonen.”