Nieuws
vrijdag, 04 feb 2022

“Ook scholen slachtoffer van asociaal energiebeleid”

De energiecrisis treft ook ons onderwijs nu stijgende energiekosten grote happen nemen uit de werkingsmiddelen van scholen en hun koopkracht beperken voor andere nodige investeringen. Zonder snelle actie van de regeringen, vrezen scholen dat ze drastisch zullen moeten besparen op hun verwarming ofwel dat ze de meerkost zullen moeten doorrekenen aan de ouders. "De hogere energieprijzen, de coronamaatregelen, maar vooral het makke energiebeleid van de regeringen in dit land zetten onze leerlingen letterlijk in de kou", zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans.

De hogere energieprijzen raken naast de gezinnen ook het onderwijs. Veel scholen waar er amper goede ventilatie mogelijk is in kader van de verluchtingscoronamaatregelen geven nu zelfs les met ramen en deuren open. Dat leidt tot een aanzienlijk hoger energieverbruik en een nog hogere energiekost. Katholiek Onderwijs Vlaanderen raamde dat de meerkost in hun scholen in 2021 en 2022 op 45 miljoen euro zou liggen. Schooldirecteurs vrezen dat in de toekomst 20% van hun werkingsbudget naar energie zal gaan. Daardoor staan toekomstige investeringen onder druk, zowel infrastructurele (zoals het onderhoud van digitale infrastructuur) als pedagogisch-didactische (zoals lerarenprofessionalisering). "Scholen willen dan ook vermijden dat ze die meerkost moeten doorrekenen aan de ouders”, duidt Laeremans.

“Weyts moet regel werkingsbudget scholen herzien”

De onderwijsverstrekkers willen daarom een volledige indexering van de werkingsmiddelen. “Die indexering gebeurt nu wel voor 100% voor de personeelskost. Maar de werkingsmiddelen, dus het vrij aan te wenden budget voor de goede werking van scholen waarmee ze onder meer hun verwarmingskosten betalen, worden maar voor 60% geïndexeerd”, legt Laeremans uit. “Hun aanklacht is dus terecht, want die anomalie als gevolg van eerdere besparingen schaadt heel wat scholen, ook wanneer er geen energiearmoede is. Bevoegd minister Weyts (N-VA) moet de regel van het werkingsbudget herzien, want is niet langer houdbaar."

Daarnaast moet ingezet worden op betere energiemonitoring in de scholen. Veel scholen hebben echter een verouderd niet-energiezuinig patrimonium. "Op langere termijn moeten renovaties scholen energiezuiniger maken. Maar ook al het verlenen van meer isolatiepremies aan scholen kan helpen.

Maar vooral moet die hogere energieprijs aangepakt worden. Daar ligt het kalf vooral op federaal vlak gebonden”, vervolgt Laeremans. Vivaldi zou de beperkte maatregelen die ze hiertoe namen, zoals de tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit, ook moeten doortrekken naar de scholen. Want nu gelden die niet voor scholen en andere afnemers die geen huishoudelijk contract hebben. Scholen verwarmen bovendien op gas, maar hier kwam geen btw-verlaging op, dus blijft dat duur gastarief ook scholen op kosten jagen”, merkt Laeremans tot slot op. Maar ook op Vlaams niveau moet er ingegrepen worden. Zo moet minister Weyts druk zetten bij zijn collega-minister Demir om de onnodige zaken uit de energiefactuur te halen.”