Nieuws
zaterdag, 11 sep 2021

Ook vandaag blijft radicale islam existentiële bedreiging

Vandaag wordt de 20ste verjaardag van ‘nine eleven’ gevierd. Niet door ons uiteraard, maar in tal van radicaal-islamitische kringen. Exact 20 jaar na 11 september 2001 is het beangstigend hoe actueel de jihad-problematiek is gebleven. In Afghanistan, Mali, Somalië en andere landen zetten fundamentalistische moslims met succes hun strijd verder. En ook bij ons blijft de dreiging reëel. Het structureel probleem binnen de islam moet benoemd en aangepakt worden.

Op 11 september 2001 (‘nine eleven’), exact 20 jaar geleden, lieten bijna 3.000 onschuldige mannen, vrouwen en kinderen het leven bij een islamistische aanslag in New York, waarbij twee vliegtuigen de twee torens van het World Trade Center doorboorden. Een ander vliegtuig vloog binnen bij het Pentagon in Washington en een vierde stortte neer in een weiland in Pennsylvania. De aanslag werd gepleegd door Al Qaida, een islamitische terreurbeweging. Al Qaida zelf is intussen een schim van wat het ooit geweest is, maar de oude bondgenoot van de terreurorganisatie - de Taliban - is sterker dan ooit.

Ook bij ons heeft circa de helft van moslims fundamentalistische kijk op islam

Ook bij ons is moslimfundamentalisme een groot probleem. De bereidheid om de Sharia in te voeren - de veelal wrede en islamitische wetgeving - is groot. In een land als Afghanistan gaat het volgens het PEW-onderzoek uit 2017 om 99%, maar ook bij ons vindt volgens een studie uit 2015 circa de helft van de islamitische inwoners in België de sharia-voorschriften belangrijker dan de regels en wetten van dit land. Een groep binnen die fundamentalistische groep is ook bereid tot geweld. Dat zagen we in Zaventem en Brussel op 22 maart 2016. Die groep is nu gemotiveerd door de overwinning van de Taliban in Afghanistan.

Het wordt dus hoog tijd dat de beleidsmakers het structurele probleem van de islam erkennen. Ook in onze samenleving neemt de invloed van het islamfundamentalisme snel toe. Vrouwen krijgen een hoofddoek en een ondergeschikte positie opgedrongen, islamafvalligen en homo’s worden lastiggevallen en geïntimideerd en de basisprincipes van onze seculiere samenleving worden permanent ter discussie gesteld. Het islamfundamentalisme is onverenigbaar met onze waarden en normen. Wie het gif van deze intolerante religie in onze samenleving probeert te verspreiden, moet het land uitgezet worden. Helaas gebeurt in dit land net het omgekeerde. Alleen al vorig jaar werden maar liefst 33 gevaarlijke jihadisten vrijgelaten. Ook dit jaar zullen er 27 worden vrijgelaten. Dat bleek na een parlementaire vraag van Kamerlid Marijke Dillen

De grenzeloze naïviteit ten aanzien van het islamfundamentalisme - die soms trekken begint te krijgen van actieve collaboratie - moet eindelijk stoppen. “De Vlaamse regering moet een einde maken aan de erkenning en subsidiëring van moskeeën waarvan onlangs maar weer eens bleek dat de meerderheid een negatief veiligheidsadvies kreeg, en extremistische en door het buitenland gefinancierde moskeeën moeten meteen worden gesloten”, besluit fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. Niet door weg te kijken, maar door de problemen te benoemen en op te treden tegen wie onze samenleving bedreigt, kunnen we onze democratie en veiligheid waarborgen.