Nieuws
dinsdag, 04 okt 2022

“Oorlogsmisdaden in Armenië moeten worden bestraft”

Het Vlaams Belang eist een onafhankelijk onderzoek naar de executies van Armeense krijgsgevangenen en dat de daders voor het Internationaal Strafhof in Den Haag absoluut berecht worden. “Dit weekend dook een video op waarin naar alle waarschijnlijkheid een executie te zien is van Armeense krijgsgevangenen.”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. En in de oorlog tegen het soevereine  Armenië heeft Azerbeidzjan al vaak de mensenrechten met voeten getreden.”

“De aan het licht gekomen gruwelbeelden kaderen in de vele eerdere oorlogsmisdaden die Azerbeidzjan gepleegd heeft op Armenen”, aldus Samyn. “Ik heb het dan over etnische zuivering, buitengerechtelijke executies, mishandelingen en vernederingen die ook al op video werden opgenomen, en over de bewuste vernieling van christelijk erfgoed.” Het Vlaams Belang wijst erop dat Amnesty International eerder al aan de alarmbel trok en heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de misdaden die in deze oorlog werden begaan.

“De internationale gemeenschap biedt geen steun aan het volk van Armenië”

De Europese Commissie roept, bij monde van vertegenwoordiger Toivo Klaar, op tot een onderzoek naar video’s waarop de executie van Armeense krijgsgevangenen zou te zien zijn. "De Commissie kan nu wel elke schending van het internationaal recht en misdaden tegen de menselijkheid veroordelen en oproepen tot een onmiddellijk en uitgebreid onderzoek door de bevoegde autoriteiten", vervolgt Samyn. “Maar diezelfde Commissie heeft Armenië compleet in de steek gelaten gedurende het hele conflict met Azerbeidzjan.”

“Armenië staat er alleen voor in een oorlog tegen een sterkere vijand. En Azerbeidzjan profiteert momenteel van de zwakte van Rusland, dat in Oekraïne oorlog voert”, merkt Samyyn tot slot op. “De Russen zouden de vrede moeten bewaren volgens het onderhandelde staakt-het-vuren, maar slagen daar niet meer in. En ook de Verenigde Staten en Frankrijk, die zetelen als covoorzitters in de Minskgroep, het overlegplatform om vrede te onderhandelen tussen Armenië en Azerbeidzjan rond Nagorno-­Karabach, zijn helaas totaal afwezig in het conflict.”