Nieuws
donderdag, 19 nov 2020

“Op het openbaar vervoer moet veiligheid primeren”

Het Vlaams Belang is absoluut niet verbaasd over de resultaten van een recente enquête van de FOD Mobiliteit. Hieruit blijkt dat één man op vijf, en zelfs één vrouw op drie uit angst voor medepassagiers geen beroep doet op het openbaar vervoer. “Haast dagelijks krijgen wij over de veiligheid verontrustende berichten van op het terrein”, reageert Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “Bijkomende maatregelen dringen zich op.”

Sinds jaar en dag wordt de veiligheid van zowel de treinreizigers als van het NMBS -personeel verwaarloosd. In het verleden trok het Vlaams Belang hierover reeds meermaals aan de alarmbel.“Naar aanleiding van de stijgende agressie in het openbaar vervoer stelden we ook nog een bijsturing voor in de inningsprocedure van de boetes”, aldus Troosters. “Maar beterschap is er niet gekomen. Integendeel, steeds bleven maatregelen achterwege.”

Frank Troosters: “Er is een manifest gebrek aan investeringen in veiligheidspersoneel en infrastructuur”

Voor het Vlaams Belang ligt de oplossing voor het probleem van de veiligheid voor de hand. “Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, dient uitgebouwd te worden”, stelt Troosters. “Het beperkte gebruik van verweermiddelen door Securail-agenten vormt reeds veel te lang een discussiepunt.” Daarnaast wijst de partij erop dat het personeelskader van de spoorwegpolitie (SPC) sinds jaren onderbemand is. Het operationeel kader voor Vlaanderen is slechts voor 52% ingevuld. Ook in Brussel en Wallonië is er een onderbezetting, zij het in mindere mate.

“De resultaten van het onderzoek waren te verwachten gezien de jarenlange laksheid vanwege de politieke overheid en de spoorinstanties”, besluit Troosters. “En verbetering komt er niet aan. In de beleidsverklaring van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet(Ecolo) bleken de plannen inzake veiligheid onvoldoende. Ik zal in de Kamer aandringen op dringende bijkomende maatregelen. “