Nieuws
woensdag, 28 feb 2024

Op naar een nieuw record asielaanvragen

Foto: iStock. Op naar een nieuw record asielaanvragen

Vorig jaar werden in Europa liefst 1,14 miljoen asielaanvragen geregistreerd, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Europees Asielagentschap. “Een recordcijfer”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. “We moeten onze grenzen beschermen. Vlaanderen en Europa hebben niet alleen dat recht, maar ook de plicht dat te doen.”

1,14 miljoen aanvragen betekent niet alleen een stijging met zomaar eventjes 18 procent tegenover het jaar voordien, maar meteen ook het grootste aantal sinds de historische immigratiecrisis van 2015, toen er 1,4 miljoen werden geteld. “Europa is dan ook goed onderweg om de cijfers van 2015 te evenaren, zeker gezien niets erop wijst dat beterschap in zicht is”, aldus Van Grieken. “Integendeel, het EU-migratiepact zal het probleem alleen maar vergroten. Het blijft uitgaan van open asielloketten voor intercontinentale immigratie naar Europa, terwijl de herhaaldelijk aangekondigde terugkeer van degenen die geen recht op asiel hebben (dat is de meerderheid) een fata morgana blijft.”

“Het recht en de plicht onze grenzen te beschermen”

 In het kader van een duurzame oplossing van de massale illegale migratie naar Europa pleit het Vlaams Belang voor een beleid van absolute nultolerantie tegenover illegale immigratie. “Illegale binnenkomst mag nooit leiden tot legaal verblijf in Europa”, aldus nog de voorzitter. “Zo’n politiek heeft in het buitenland wel degelijk zijn werkbaarheid bewezen.”

“Hoe men het ook draait of keert: in Azië en Afrika wachten geen duizenden of honderdduizenden, maar miljoenen mensen op een gunstige gelegenheid om naar onze contreien af te zakken”, besluit Van Grieken. “Dit land heeft, net als het Europese continent, niet alleen het recht de grenzen te beschermen. Het heeft tegenover zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen.”