Nieuws
dinsdag, 25 okt 2022

Open Vld tegen hogere belastingvrije som: “Hervorming is monster Loch Ness”

“Met Open Vld stem je voor lagere lasten en krijg je hogere lasten - keer op keer, al 23 jaar aan een stuk”. Dat reageert Kamerlid Wouter Vermeersch op het nieuwste manoeuvre binnen de paars-groene Vivaldi-coalitie. Nu schiet ook Open Vld de plannen af van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). “Bijzonder jammer, want een verhoging van de belastingvrije som is dringend nodig. Als cd&v dus zoekt naar een betrouwbare partner die niet voortdurend van positie verandert om dit voorstel te stemmen kunnen ze alvast bij ons terecht.”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is het al jaren aan het aankondigen, zijn grote fiscale hervorming. Voorlopig is er echter nog helemaal niks van in huis gekomen. De PS ligt veelal dwars, maar nu ineens blijkt ook Open Vld geen lastenverlaging via de belastingvrije som te willen. Dat blijkt uit recente verklaringen van vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Nochtans was die hervorming al afgeklopt. De kans op een fiscale hervorming voor 2024 wordt zo nagenoeg onbestaand.

Verhoging nettolonen door hogere belastingvrije som dringend nodig

“De fiscale hervorming van Van Peteghem is als het monster van Loch Ness”, zegt Vermeersch. “Iedereen praat erover, maar niemand heeft het echt gezien en niemand zal het ook zien. Met het verzet van de immer onbetrouwbare Open Vld lijkt de laatste nagel in de doodskist van Van Peteghems grote hervorming te slaan. Bijzonder cynisch, amper een week nadat de Vivaldi-coalitie naar buiten kwam met een schijnbare consensus over 'een fiscale ­hervorming die erop gericht zal zijn de koopkracht van de gezinnen te verhogen door onder meer de verhoging van de belastingvrije som’.

“De wispelturige houding van Open Vld is echter niet alleen clownesk, maar ook zeer jammer”, reageert Vermeersch ten gronde. “De verhoging van de belastingvrije som is immers broodnodig. Arbeid wordt te hard belast in dit land en zo’n verhoging van die som leidt voor iedereen tot een gelijke netto loonsverhoging. Een nettoverhoging van het loon die tevens proportioneel interessanter is voor de lagere inkomens - daar waar de loonkloof tussen werken en niet werken het pijnlijkst is. In tegenstelling tot Open Vld zijn wij wél voorstander van een lastenverlaging op deze manier: gisteren, vandaag en morgen. Als het cd&v dus ook menens is, en ze zoeken naar een betrouwbare partner om dit voorstel te steunen, kunnen ze alvast bij ons terecht. Intussen kan cd&v ons wetsvoorstel goedkeuren voor een hogere belastingvrije som.”