Persberichten
dinsdag, 06 jun 2023

Open Vld-voorstellen voor Brussel betekenen ramp voor rechten van Vlamingen in hoofdstad

Het Vlaams Belang wijst de voorstellen van Open Vld voor Brussel resoluut af. Open Vld pleit onder meer voor het afschaffen van de gemeenschapscommissies, gemengde taallijsten, verplichte fusies tussen Brusselse gemeentes en het gebruik van het Engels als officiële taal. “De Brusselse liberalen kunnen de ‘V’ in Open Vld nu officieel laten vallen”, zegt fractieleider in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “De plannen komen neer op het definitief opdoeken van de bescherming van Vlamingen in Brussel. Wij laten Brussel niet los!” 

Open Vld lanceert de voorstellen bij monde van Brussels begrotingsminister Sven Gatz en federaal staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand. De voorstellen werden eerder al goedgekeurd op het congres van de partij. Erg opvallend: de liberalen willen de raden en colleges van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) afschaffen en vervangen door gemengde commissies. “Dat zou een absolute ramp zijn voor de bescherming van Vlamingen in Brussel. Franstaligen zouden bijvoorbeeld investeringen in Nederlandstalig onderwijs kunnen wegstemmen”, zegt Lootens-Stael. “Ook het Vlaams Belang wil het systeem hervormen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie vervangen door een commissie in het Vlaams Parlement, maar Open Vld wil de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel gewoon afschaffen en van Brussel een autonome regio maken.”

“Open Vld wil de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel gewoon afschaffen en van Brussel een autonome regio maken”

De andere voorstellen liggen in dezelfde lijn. Zo zou het voorstel voor gemengde taallijsten volgens het Vlaams Belang de band tussen Vlaanderen en Brussel politiek nog meer doorknippen. “Het zal voor erg veel verwarring zorgen bij de Vlaamse Brusselaars”, aldus Lootens-Stael. “In de praktijk dreigen Vlaamse partijen daardoor zelfs te verdwijnen uit Brussel.” Het verminderen van het aantal parlementsleden van 89 naar 50 is bespreekbaar voor het Vlaams Belang zolang de vertegenwoordiging van Nederlandstalige parlementsleden gewaarborgd blijft. 

Ook het gebruik van het Engels als voertaal kan op weinig begrip rekenen bij het Vlaams Belang. “Je moet wereldvreemd zijn om te denken dat Engels vandaag niet al een omgangstaal in Brussel is”, concludeert Lootens-Stael. “Maar door dat ook toe te staan achter het loket, zegt men eigenlijk tegen nieuwkomers dat het geen enkele zin heeft om zich aan te passen en onze taal te leren.”