Nieuws
donderdag, 06 jul 2023

Open Vld, Vooruit en Groen willen Franstalige schoolkalender opdringen aan het Vlaams onderwijs

Open Vld, Vooruit en Groen eisten gisteren in het Vlaams Parlement dat het Vlaams onderwijs de schoolkalenderhervorming van de Franstaligen zou overnemen. Sinds het afgelopen schooljaar werkt het Franstalig onderwijs met een ingekorte zomervakantie van 7 in plaats van 9 weken. Volgens bepaalde onderwijsexperten zou deze indeling helpen om het zomerleerverlies te beperken. “We hebben hieromtrent al ettelijke keren gediscussieerd in dit parlement” zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Er is vorig jaar door onderwijsminister Weyts aan zowat iedere speler in het onderwijsveld gevraagd wat zij vonden van een dergelijke herschikking: overal klonk een duidelijk neen.”

In ruil daarvoor wordt het schooljaar ingedeeld in blokken van 7 weken les met telkens twee weken vakantie, waardoor dus de herfstvakantie en de krokusvakantie er nu met een week verlengd zijn en de paasvakantie vervangen is door een meivakantie. Onder meer oud-OESO-topman Dirk Van Damme en Koen Pelleriaux, hoofd van het GO!-onderwijs, pleitten eerder deze week ook al voor zo’n hervorming. “We hebben hieromtrent al ettelijke keren gediscussieerd in dit parlement” zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Er is vorig jaar door onderwijsminister Weyts aan zowat iedere speler in het onderwijsveld gevraagd wat zij ervan vonden, van een dergelijke herschikking. Directies, leraren, de vakbonden, de Vlaamse scholierenkoepel, ouderkoepelverenigingen, de Vlaamse Onderwijsraad,… die zijn allemaal bevraagd en overal klonk een duidelijk “neen, dankuwel”. Er is bij alle onderwijspartners gewoonweg geen draagvlak voor een andere indeling van het schooljaar.” 

Slagmulder vindt de bezorgdheden van het veld zeer terecht zijn. “Een dergelijke maatregel is zeer ingrijpend, met een grote impact op zowel het onderwijs als de hele maatschappij. Het onderwijsveld staat hier niet voor te springen, gezien alle andere hervormingen die er de afgelopen jaren al geweest zijn of die nog uitgevoerd moeten worden. Denk maar aan de invoering van de Digisprong, nieuwe eindtermen, nieuw leersteundecreet, Vlaamse centrale toetsen,… en alle andere katten die ze nu te geselen hebben zoals het enorme lerarentekort, almaar meer zorgleerlingen en anderstalige leerlingen, etc.”

“Er is bij alle onderwijspartners gewoonweg geen draagvlak voor een andere indeling van het schooljaar” 

Volgens Slagmulder zijn er ook heel wat wetenschappelijke twijfels over de pedagogische voordelen die men nu vanuit bepaalde hoeken volop propageert. “Er is een gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor het effect ervan. Er is gewoonweg geen eenduidig onderzoek voor onze Vlaamse context, we hebben het eerdere verkennend onderzoek van Ignace Glorieux, maar dat is ondertussen al bijna 30 jaar oud” aldus Slagmulder. “De verschillende bestaande internationale studies die uitgevoerd zijn om na te gaan of het meer gelijkmatig spreiden van vakantieperiodes over het kalenderjaar leidt tot betere leerprestaties bieden ook geen duidelijke antwoorden. Het onderzoek dat er wel is, komt hoofdzakelijk uit de Verenigde Staten en lijkt er op te wijzen dat er hoogstens een beperkt positief effect te verwachten valt van een verkorte zomervakantie wanneer deze verkorting leidt tot meer lestijd. Maar dus niet als alles opgeteld je evenveel lestijd behoudt.”

Daarom zijn vorig jaar de leden van de onderwijscommissie in het Vlaams Parlement over alle fracties heen overeengekomen om op korte termijn niet te sleutelen aan de schoolkalender. “Maar nu we in de media overspoeld worden door berichten dat de nieuwe Franstalige regeling zo positief zou zijn, begint het bij bepaalde partijen weer te kriebelen en beginnen ze opnieuw aan litanieën voor een hervorming.” Slagmulder stelt zich dan ook vragen bij deze berichtgeving: “Een grondige evaluatie van zo’n hervorming vergt minimum drie tot misschien wel tien jaar aan longitudinaal onderzoek, maar de commentatoren lijken nu al te weten dat de Franstaligen een uitzonderlijk goede zet hebben gedaan. Waarom lijkt de Vlaamse mediastem te willen dat we de Franstaligen volgen in die hervorming?” zegt Slagmulder. “En waarom blijven Open Vld, Vooruit en Groen hier dan pushen om een andere schooljaarindeling in de nek te duwen van onze leraren en directies? Dat ontgaat me echt! Ik vermoed dat hun beweegredenen eerder ideologisch en belgicistisch zijn dan onderwijspedagogisch. Dat toont eens te meer dat ze geen voeling hebben met het veld. Waar onze schoolteams nu nood aan hebben is educatieve rust om hun kernopdrachten uit te oefenen, geen zoveelste hervorming om de hervorming!”