Nieuws
woensdag, 14 sep 2022

Open Vld wil Vlaanderen alsnog kilometerheffing opdringen

Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters en haar Brusselse collega van Financiën Sven Gatz (beiden Open Vld) willen dat Brussel en Vlaanderen een akkoord sluiten waarbij een kilometerheffing verbonden wordt aan een gedeeltelijke verbreding van de Ring. “Hoewel er in Vlaanderen absoluut geen draagvlak is voor rekeningrijden, probeert de Open Vld dit via chantage alsnog op te dringen aan de pendelende Vlaming”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. “Te midden van een energie- en koopkrachtcrisis voor nog een extra belasting pleiten, is onverantwoord. Met deze liberalen zijn er geen groenen meer nodig.”

De afgelopen jaren waren er twee mobiliteitsdossiers waarover de Vlaamse en Brusselse regering duchtig van mening verschilden, namelijk de invoering van een kilometerheffing in Brussel en de verbreding van de Brusselse ring. Waar de Brusselse regering in dit laatste dossier al jaren op de rem staat om werk te maken van een bredere ring voor een betere doorstroming, verzet de Vlaamse zich tegen het plan voor een kilometerheffing in Brussel. Hiermee zouden de talrijke Vlaamse pendelaars nog een extra stadstol en een kilometerheffing van 100 euro per maand moeten betalen. De liberale ministers Peeters en Gatz stellen nu voor om een overeenkomst te sluiten waarbij de twee mobiliteitsdossiers aan elkaar worden verbonden. Volgens hen zijn er daarover deze zomer al gesprekken gevoerd tussen de beide regeringen met zowel de mobiliteitsministers als de respectievelijke minister-presidenten.

“Laten we hopen dat minister-president Jan Jambon (N-VA) in deze onderhandelingen toch wat meer zijn tanden laat zien dan in de overlegcomités tijdens de coronacrisis”, zegt Claes. “De verbreding van de Brusselse ring mag niet afgekocht worden met een stadstol die de pendelende Vlaming mag ophoesten. Dit is wat ons betreft een absolute No pasarán!”

“Een kilometerheffing zou een zoveelste liberale belasting zijn”

Het Vlaams Belang heeft zich zowel voor als na de verkiezingen altijd hevig verzet tegen een kilometerheffing. “In de vorige Vlaamse regering heeft toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ook eens een plan hiervoor gelanceerd”, zegt Claes. “Het is echter door onze druk toen dat de N-VA haar kar keerde en de kilometerheffing afgevoerd werd.”

Hoewel er in Vlaanderen geen draagvlak is voor een systeem van rekeningrijden, is minister Peeters ervan overtuigd dat er hoe dan ook ooit een kilometerheffing zal komen. “Dat de liberalen te midden van een energie- en koopkrachtcrisis ervoor pleiten om in het land met de hoogste belastingen nog een extra belasting in te voeren, bewijst hun wereldvreemdheid. Klaarblijkelijk hebben ze al te vaak in een regering met de groenen gezeteld, waardoor beide partijen met elkaar inwisselbaar zijn geworden. Wij gaan ons evenwel blijven verzetten tegen elke pestmaatregel die de Vlaamse automobilist op kosten jaagt.”