Nieuws
maandag, 30 mei 2022

“Openbare sector verdient beter, maar ‘malaise’ is synoniem voor België"

Het Vlaams Belang heeft begrip voor de motieven achter de ‘nationale actiedag’ die morgen zal plaatsvinden. Dat laat de partij weten in een communicatie maandag. “Heel wat zaken die worden geëist door de vakbonden binnen de openbare sector zijn meer terecht: we hebben inderdaad nood aan meer koopkracht, betere dienstverlening en betere pensioenen. Dit kunnen we enkel realiseren door échte hervormingen. Maar dit soort stakingen, waarbij vooral pendelend Vlaanderen en werknemers uit de private sector worden geviseerd, gaan ons daarin niet meteen helpen. Echte hervormingen wel: het Vlaams Belang blijft de vakbond van de gewone Vlaming, niet van het Belgisch malaise-systeem.”

Op dinsdag 31 mei start de openbare sector een grootschalige actiedag. Vooral het openbaar vervoer zal verlamd worden, en dit vanaf maandag 10 uur ‘s avonds. Als motieven halen de vakbonden aan dat er een "algemene malaise” is en nood is aan “meer koopkracht, meer respect voor sociale dialoog en meer investeringen in de openbare sector”.

“De vakbonden hebben een punt, maar dit soort stakingen viseert vooral andere werknemers”

“En de vakbonden hebben wat deze eisen betreft gelijk”, aldus fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “Bepaalde openbare sectoren zoals politie, justitie en zorg worden zodanig mismeesterd en te weinig gegund dat de dienstverlening er steeds ondermaatser wordt. En qua koopkrachtverlies scoort België inderdaad nagenoeg de slechtste inflatiecijfers van de EU, en terwijl staat de paars-groene regering van premier Alexander De Croo (Open Vld) erbij en kijkt ernaar”.

“Alleen zijn dit soort stakingen, waarbij vooral pendelend Vlaanderen geviseerd wordt, niet de oplossing”, zo vindt Pas evenwel. “Wel ligt de oplossing bij échte hervormingen: we moeten de koopkracht herstellen door de indexering te handhaven, maar evenzeer moet de belastingvrije som naar omhoog: naar 12.500 euro. Ook moet de tweede inkomensbelastingschijf van 40% naar 30%. Zo gunnen we de hardwerkende Vlaming meer netto uit zijn brutoloon. Hierna moeten we de energieprijzen - die de inflatie aandrijven - drastisch terugdringen door te knippen in de btw- en andere lasten op deze producten.”

“België staat echter deze hervormingen in de weg: er kan hier - met maar liefst 7 regeringspartijen - geen echt beleid worden gevoerd. Er kunnen hier geen hervormingen afgeklopt worden”, besluit Pas. “Dat bewijst de paars-groene regering De Croo heel goed zélf, maar het is evenzeer de rode draad doorheen alle vorige Belgische regeringen: de publieke diensten zijn steeds matig, de belastingaanslag blijft torenhoog, en de staatsschuld groeit alleen maar. Wij passen voor deze ’algemene malaise’ en kiezen voor fundamentele hervormingen op Vlaamse leest. Het Vlaams Belang blijft de vakbond van de gewone Vlaming, niet van het Belgisch systeem.”