Nieuws
woensdag, 10 nov 2021

Operatie Red Kite kostte bijna drie miljoen euro

Het Vlaams Belang stelt vast dat voor de repatriëringsoperaties na de val van Kaboel geen moeite en vooral zeker geen kosten werden gespaard. “Ik informeerde naar de kostprijs van ‘Red Kite’, zoals de operatie heette, en uit de gegevens die ik ontving blijkt dat het de belastingbetaler drie miljoen euro heeft gekost”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Zo bedroegen de meerkosten bij Defensie 1,7 miljoen euro en bij Buitenlandse Zaken 1,1 miljoen.” Vlaams Belang pleit ervoor om de kosten te verhalen op de gerepatrieerden.

“Om voormalige asielzoekers of asielzoekers op reis in hun thuisland, of mensen met een dubbele nationaliteit en anderen na de val van Kaboel te evacueren, heeft België verschillende militaire vrachtvliegtuigen naar Islamabad gestuurd”, aldus Vermeersch. “Maar met de installatie van een luchtbrug tussen Kaboel, Islamabad en Brussel hielden de kosten niet op. Hier te lande waren er uiteraard ook veiligheidscontroles, medische controles en coronatesten.”

“Red Kite heeft handenvol geld gekost en informatiewinning hierover lag moeilijk”

“Het bleek niet evident om de gevraagde cijfers te bekomen”, stelt Vermeersch vast. “Geen enkel departement bleek happig om informatie te verstrekken. Bij Begroting wou men geen antwoord geven over het hele kostenplaatje en werd ik naar het departement Defensie gestuurd, die me vervolgens deels doorverwees naar Buitenlandse Zaken, alwaar mij dan weer werd aangeraden contact op te nemen met Defensie en Asiel en Migratie. Ik werd gewoon van het kastje naar de muur gestuurd.” Uit de cijfers die Vermeersch uiteindelijk ontving, waarvan sommige bestaan uit voorlopige ramingen, blijkt alleszins dat aan operatie Red Kite een prijskaartje hangt van minstens 2,8 miljoen euro.

“Terwijl vele slachtoffers van de overstromingen in Wallonië wekenlang verstoken bleven van enige hulp vanwege de overheid, stonden voor operatie Red Kite de militaire vliegtuigen binnen de 48 uur al op Melsbroek te ronken”, merkt Vermeersch tot slot op. “Het is een wereld van verschil, en het valt aan de bevolking niet uit te leggen. Ondanks dat negatieve reisadvies besloten vele Afghanen om toch op vakantie te vertrekken naar hun moederland. Het land dat ze ooit ontvluchtten. Niet alleen een verkeerd signaal naar onze samenleving, maar ze brachten ook het leven van onze militairen nodeloos in gevaar. Het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat deze gerepatrieerden zélf opdraaien voor de vele miljoenen die deze operatie heeft gekost.”