Nieuws
dinsdag, 10 mei 2022

Opinieonderzoek: Vlamingen willen baas blijven in eigen land

Uit ‘De Stemming’, het grote opinieonderzoek in opdracht van VRT NWS en De Standaard, blijkt opnieuw dat Vlamingen bezorgd zijn over immigratie. “Meer dan over het klimaat”, stelt Kamerlid Dries Van Langenhove. “En de Vlamingen houden er duidelijk standpunten op na die afwijken van die van de politieke elite.”

Een stelling die door liefst driekwart van de Vlamingen onderschreven wordt, stelt dat niet-Westerse migranten maximaal onze cultuur en gewoonten moeten overnemen, wat volgens de onderzoekers “een duidelijk assimilatiestandpunt inhoudt” en dus feitelijk ingaat tegen de multiculturele opvattingen van het links-liberale establishment. “In dezelfde lijn stelt 66 procent dat het moeilijker moet worden om de Belgische nationaliteit te verwerven”, aldus Van Langenhove. “Daarmee sluit een grote meerderheid zich feitelijk aan bij de stelling van het Vlaams Belang dat de nationaliteit niet iets is waarop men zomaar recht heeft, maar iets moet zijn dat moet verdiend worden.”

“De resultaten van dit opinieonderzoek verbazen hoegenaamd niet”

Voor het overige vindt de gemiddelde Vlaming dat in dit land “strengere maatregelen tegen migratie” moeten genomen worden. “Met een score van 6,8 zit hij of zij ver boven het neutrale middelpunt van de schaal”, vervolgt Van Langenhove. “Daarnaast blijkt slechts 30 procent bereid (nog) meer vluchtelingen op te vangen, waarbij duidelijk een voorkeur bestaat voor opvang in eigen regio. Terwijl 59 procent van de ondervraagden positief staat tegenover de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, ligt dat cijfer voor Syriërs en Afghanen vandaag slechts op 29 procent.”

“Dit opinieonderzoek bevestigt nog maar eens wat eerdere opinieonderzoeken al aan het licht gebracht hebben: het Vlaams Belang zegt luidop wat een meerderheid van de Vlamingen stilletjes denkt”, besluit Van Langenhove. “De Vlamingen willen baas blijven in eigen land, zoveel is duidelijk. Het resultaat van dit onderzoek leest dan ook als een onmiskenbaar pleidooi voor een ommekeer in het asiel- en migratiebeleid.” Helaas blijven de beleidsmakers in dit land blind voor de klare cijfers en doof voor de roep om verandering. In 2024 moet hier verandering in komen, belooft het Vlaams Belang.