Nieuws
donderdag, 10 jun 2021

“Opkomstplicht eindelijk afgeschaft”

Hoewel het voornemen van de Vlaamse regering om de opkomstplicht af te schaffen voor de lokale verkiezingen in de eerste plaats een doorzichtige poging is om aan het electorale succes van het Vlaams Belang een einde te maken, is het Vlaams Belang niettemin voorstander van deze afschaffing. “Morrelen aan de kieswetgeving zal de neerwaartse spiraal waarin de traditionele partijen verzeild zijn geraakt, niet breken”, zegt Vlaams Parlementslid Yves Buysse (Vlaams Belang). “Dat kan alleen maar gebeuren door eindelijk eens naar de kiezer te beginnen luisteren.”

In het Vlaamse regeerakkoord hebben de meerderheidspartijen in 2019 voorzien dat de stemplicht in Vlaanderen voor de lokale verkiezingen, dat zijn provincieraads-, gemeenteraads- en indien gegeven ook districtsraadsverkiezingen, wordt afgeschaft met ingang vanaf de eerstvolgende verkiezingen in 2024. “De afschaffing, waarover deze weekin het Vlaams Parlement gedebatteerd werd, kan je zien als een proefproject”, aldus Buysse. “Mocht dit immers de wonderformule blijken te zijn om het Vlaams Belang te schaden, zal de stemplicht in zeven haasten ook op nationaal niveau worden afgeschaft.”

“Liever dan te luisteren naar de kiezer, morrelen ze, in de hoop een nederlaag af te wenden, aan de kieswet en de opkomstplicht: zo ver is het gekomen”

Het Vlaams Belang is er echter vrij gerust in dat de tegenstanders zich ook nu weer schromelijk vergissen. “Wat de politiek correcte stemmingmakers ook mogen beweren, onze partij teert niet op zogenaamde foert-stemmers die op zondag anders in hun bed blijven liggen”, aldus nog Buysse. “Het Vlaams Belang heeft, zoals eerder al bleek uit een studie van professor Frank Thevissen, net de meest overtuigde kiezers. En eerdere onderzoeken, zoals van De Stemmenkampioen, toonden aan dat de thuisblijvers zich vooral zullen situeren bij Open Vld en Vooruit.”

Bij die laatste partij voelden deze week in het Vlaams Parlement de bui al hangen en uit zelfbehoud noemden ze de nakende afschaffing “een uitholling van de democratie.” Het Vlaams Belang merkt daarbij op dat er nog slechts enkele landen bestaan waar, naast België, de democratie blijkbaar dan nog niet is uitgehold, waaronder Noord-Korea. “De wijziging in de kieswetgeving is boter aan de galg voor de traditionele partijen”, besluit Buysse. “De kiezer zal uiteindelijk oordelen over hun beleid. Met of zonder een afschaffing van de opkomstplicht.”