Nieuws
maandag, 18 okt 2021

Opkuiskosten voor graffiti op overheidsgebouwen swingen de pan uit

Het Vlaams Belang stelt de voorbije jaren een zeer sterke stijging vast van de kostprijs voor het verwijderen van illegaal aangebrachte graffiti van overheidsgebouwen. “Voor de jaren 20162017 en 2018 bedroeg de kostprijs voor het verwijderen van graffiti van federale overheidsgebouwen respectievelijk 25.701, 4.300 en 8.540 euro”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “In 2019 steeg dat bedrag naar meer dan 25.000 euro, en vorig jaar bereikte het een recordhoogte van maar liefst 69.207 euro!

“Die bedragen dekken niet de gehele opkuiskosten, aangezien de lokale besturen – de stadsdiensten - vaak zelf instaan voor het reinigen van besmeurde gevels en monumenten”, aldus Pas, die de cijfers opvroeg bij staatssecretaris Mathieu Michel (MR) die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen.

Illegale graffiti heeft niets met kunst en alles met vandalisme te maken”

“Van dat bedrag ging de hoofdmoot, 48.500 euro, naar gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 10.700 euro naar Tervuren, waar de buste van Leopold II in 2020 tweemaal met graffiti werd besmeurd door linkse activisten”, besluit Pas. “Om dergelijke kosten zoveel mogelijk te voorkomen dienen als afschrikmiddel camera’s te worden geplaatst en geviseerde gevels voorzien te worden van een anti-graffiti-laag.”