Nieuws
zaterdag, 19 mrt 2022

Opvang Oekraïners: “de chaos is compleet”

Op 25 februari, een dag na de Russische invasie in Oekraïne, stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dat de Oekraïners die van de chaos in hun thuisland wegvluchten, in Europa niet opnieuw chaos mogen aantreffen. “Ondertussen kunnen we echter weinig anders dan vaststellen dat de chaos in de opvang in België in ieder geval compleet is”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove.

Er is niet alleen de chaos bij de registratie op de Heizel, maar is ook de totale verwarring over het al dan niet toekennen van een equivalent leefloon en onderdak. “Ondertussen werden reeds meer dan 10.000 Oekraïners geregistreerd, waardoor ze bij de gemeenten kunnen aankloppen”, aldus Van Langenhove. “Maar de gemeenten wachten nog altijd op duidelijke en eenduidige richtlijnen. Hoeveel leeflonen er al uitbetaald zijn, is nog onduidelijk. Er heerst alom verwarring.”

“In het politieke wereldje is het verwarring troef over de opvang van de Oekraïners”

Mahdi stelde ondertussen dat wat hem betreft, de combinatie van gratis opvang en een volledig leefloon niet kan. “Daarbij leek hij de indruk te willen wekken het standpunt van de regering weer te geven, maar dat is verre van zeker”, vervolgt Van Langenhove. “Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) liet weten dat het correct is dat een leefloon wordt uitgekeerd en dat voor het overige de gesprekken nog lopen. Zijn partijgenoot, Kamerlid Tim Vandenput sprak zich dan weer uit tegen de uitkering van een leefloon. Dat deed ook hun collega Maggie De Block (Open Vld) die stelde dat zij hierover de dialoog wilde openen en deze kwestie ook te hebben aangekaart bij de premier. Maar als we minister Justitie Vincent Van Quickenborne, mogen geloven – en daarmee zijn we dan aan het derde standpunt van Open Vld – is zo’n dialoog helemaal niet nodig omdat ‘de situatie helder’ en ‘allemaal geregeld’ is. Daarvan is zijn minister van Sociale Zaken Karine Lalieux (PS) blijkbaar niet echt overtuigd, want die liet weten dat ze met een voorstel ging komen hoe de kwestie precies zal aangepakt worden, maar dat ‘gesprekken nog lopen’.”

In de plenaire vergadering van de Kamer wou Van Langenhove weten hoe het nu precies zit, maar een afdoend antwoord van de regering bleef andermaal uit.

“Er zijn echter zaken waarover wel duidelijkheid bestaat”, merkt Van Langenhove tot slot op. “Bijvoorbeeld over het feit dat de overheid – terwijl we met een ongeziene toestroom van echte vluchtelingen geconfronteerd worden – in de meer dan 30.000 opvangplaatsen personen huisvest die, anders dan de Oekraïners, in meerderheid geen vluchtelingen blijken te zijn. Die ons systeem handenvol geld kosten. En die hun dankbaarheid uiten door op geregelde tijdstippen de boel kort en klein te slaan – zoals deze week nog eens gebeurde in Langemark-Poelkapelle – net zoals eerder al in andere asielcentra gebeurde. En nu moet Mahdi een beroep doen op burgers om zijn gefaald opvangbeleid te depaneren.”