Nieuws
woensdag, 24 feb 2021

Opvang vluchtelingen in eigen regio: “Mahdi volgt Vlaams Belang”

Het Vlaams Belang is verheugd dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) pleit voor opvang van vluchtelingen in eigen regio. “Mahdi schaart zich hiermee achter een programmapunt van het Vlaams Belang”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “En terecht, het maakt de terugkeer naar eigen land eenvoudiger en zorgt voor een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen, waardoor veel meer vluchtelingen kunnen geholpen worden.”

Mahdi benadrukte het belang van opvang in eigen regio op een digitaal congres met vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie. “Dat belang kon op dat congres inderdaad niet genoeg onderstreept worden”, aldus Van Langenhove. “Maar ondanks de mooie woorden van Mahdi wordt de opvang van asielzoekers ons momenteel nog steeds opgedrongen. En dat de wil van de bevolking daarbij schaamteloos genegeerd wordt, zal de paars-groene regering worst wezen. Die regering kwam tenslotte zelf tot stand tegen de wil van de Vlaamse bevolking in.”

“In afwachting van een asielrecht met opvang in eigen regio als basis, moeten asielaanvragen snel behandeld, zonder dat er eindeloos kan worden geprocedeerd”

Volgens het Vlaams Belang is de vluchtelingenconventie van Genève niet meer aangepast aan de situatie van de 21ste eeuw en moet deze dan ook dringend herbekeken worden. “En opvang van asielzoekers in eigen regio moet daarbij het uitgangspunt zijn”, aldus nog Van Langenhove. “Opvang in eigen regio voorzien betekent ook eindelijk keuzes maken. Zo moeten de middelen die in België gebruikt worden voor asielopvang worden gealloceerd naar opvang in eigen regio.” Voor de partij is het duidelijk dat de voortdurende immigratie naar ons land een onhoudbaar punt heeft bereikt. De integratie van ingeweken vreemdelingen verloopt alsmaar moeizamer en zet, zeker in deze coronatijden, ons sociaal systeem steeds onder grotere druk.

Het Vlaams Belang hoopt dat nu voor één keertje ook de daad bij het woord zal worden gevoegd. Bij de bespreking van de beleidsbrieven van staatssecretaris Mahdi heb ik hiervoor alvast een aantal zinvolle aanbevelingen gedaan”, besluit Van Langenhove. “Zo moeten bijvoorbeeld landen die manifest weigeren hun onderdanen terug op te nemen, gesanctioneerd worden. En moet er, in het kader van een effectief en efficiënt terugkeerbeleid, werk worden gemaakt van een verdere uitbreiding van de capaciteit in de gesloten terugkeercentra.”