Nieuws
vrijdag, 11 mrt 2022

“Opvangplaatsen zijn er voor echte vluchtelingen”

Sinds de Russische invasie is een massale stroom van vluchtelingen vanuit het getroffen Oekraïne op gang gekomen. “En zoals te voorspellen was, bleek het slechts een kwestie van tijd te zijn voor ook België volop geconfronteerd werd met de gevolgen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “En al even voorspelbaar was de asielfraude en het asielmisbruik door niet-Oekraïners naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.”

Vorige week werd beslist dat Oekraïense vluchtelingen automatisch een tijdelijke verblijfsvergunning zullen krijgen, zonder de asielprocedure te moeten doorlopen. “Naar verluidt wilde de Europese Commissie iedereen, dus ook niet-Oekraïners, die uit Oekraïne het grondgebied van de EU betreedt deze status verlenen, wat op verzet stuitte van onder meer Oostenrijk, Slovenië, Slovakije, Polen, Hongarije en Roemenië”, aldus Van Langenhove.

“Uiteindelijk blijft het recht op de tijdelijke beschermingsstatus beperkt tot Oekraïners en erkende vluchtelingen die in Oekraïne woonden. Aan onderdanen uit andere landen zijn de lidstaten niet verplicht deze status te verlenen, al mogen zij dat. De toekenning van de automatische beschermingsstatus moet strikt tot Oekraïners beperkt blijven.” “In tegenstelling tot de Oekraïners die vandaag hun land ontvluchten, hebben niet-Oekraïense staatsburgers die vandaag het oorlogsgebied ontvluchten dikwijls wél nog een thuisland waar ze naar toe kunnen”, vervolgt Van Langenhove. “Het is natuurlijk één zaak ook hen over de grens te laten zodat ze in veiligheid zijn, wat niet betekent niet dat ze ook automatisch tijdelijk verblijfsrecht moeten krijgen.”

“Vluchtelingen moeten geholpen en asielfraude en asielmisbruik moeten hard worden aangepakt”

“Het is bovendien voorspelbaar dat anderen de gelegenheid zullen aangrijpen om in het kielzog van de Oekraïense vluchtelingenstroom naar Europa te komen en directe toegang te krijgen tot het OCMW en allerhande steunmechanismen, voor zover dat nu al niet het geval is”, aldus nog Van langenhove. “Op 4 maart bleek uit bevindingen van de Duitse federale politie dat van de 18.436 mensen die vanuit Oekraïne aangekomen waren - en ondertussen zijn het er uiteraard al veel meer - er ongeveer 15.000 over de Oekraïense nationaliteit beschikten. Meer dan 3.000 was dus NIET-Oekraïner. Deze week maakte Le Figaro bekend dat zowat één derde van degenen die in Frankrijk aangekomen waren, niet-Oekraïner bleek te zijn.”

In de plenaire vergadering donderdag in de Kamer wees Van Langenhove op het hoge aantal fake vluchtelingen in de asielcentra. “Omdat de 30.000 opvangplaatsen in dit land momenteel vol zitten met Afrikanen en mensen uit het Midden-Oosten, en vol met mensen die in werkelijkheid geen vluchteling zijn, wordt de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en dus uit onze eigen regio wel heel moeilijk. Maar daar worden de heren en dames van de andere partijen niet graag aan herinnerd, getuige daarvan de dierlijke geluiden die vervolgens in het halfrond te horen waren.”

“Zeker nu we geconfronteerd worden met de immense instroom vanuit Oekraïne is het meer dan ooit nodig dat elke opvangplaats beschikbaar is voor échte vluchtelingen”, besluit Van Langenhove. “Misbruik en fraude moeten kordaat worden aangepakt.”