Nieuws
donderdag, 01 apr 2021

“Opvolging radicalisering in en buiten gevangenis moet garantie op veiligheid bieden”

Het Vlaams Belang betreurt dat er na vijf jaar nog steeds geen gerechtigdheid kwam voor de slachtoffers van de aanslagen in Maalbeek en Zaventem. De opvolging van de geradicaliseerde geweldplegers van deze aanslagen biedt bovendien tot op heden onvoldoende garantie om de veiligheid van onze samenleving te garanderen. “Er moet meer ingezet worden op detectie van potentiële daders, bestraffing van de daders en opvolging van de daders”, aldus Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) die er een parlementaire vraag over stelde aan minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA).  

Minister Demir beloofde bij aanvang van haar mandaat in 2019 dat ze zou inzetten op een structurele aanpak van radicalisering. Zo zou de aanpak van radicalisering in de gevangenissen bijgestuurd worden en het handelingskader van hulpverleners worden bijgewerkt. Volgens het Vlaams Belang zijn deze initiatieven hoopvol, maar bieden ze geen garantie op veiligheid. “De veiligheid van de samenleving moet te allen tijde voorop staan. Het voortijdig vrijlaten van geradicaliseerden zorgt dan ook voor onnodig risico”, aldus Blancquaert. Daarnaast is de terroristische dreiging in dit land zeker nog niet verdwenen. Onlangs nog werden minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen.”

De terroristische dreiging in ons land is nog lang niet verdwenen en dus moeten dossiers zeker kordaat opgevolgd worden”

“De minister moet daarnaast initiatieven nemen zodat slachtoffers de nodige opvang en ondersteuning krijgen, want dat is tot op heden niet het geval”, vervolgt Blancquaert. Demir wees op de uitbouw van een centraal loket voor slachtoffers, een samenwerkingsverband tussen de nationale slachtoffercel van het federaal parket, de coördinatoren nazorg en de bevoegde diensten van de gemeenschappen. Dat loket moet in gang treden bij een aanslag en zorgen voor één aanspreekpunt voor de slachtoffers. Momenteel wordt dan ook de laatste hand gelegd aan het draaiboek tussen de verschillende diensten”, aldus de minister. 

Blancquaert vroeg verder naar de implementatie van het nieuwe mandaat dat ervoor moet zorgen dat de justitiehuizen ook reeds tijdens detentie betrokken worden. De minister liet weten dat de opstart hiervan vertraging opliep door het coronabeleid in de gevangenissen. “De contacten van de justitieassistenten met de diensten in de gevangenis moeten efficiënt verlopen om een goede opvolging te verzekeren”, besluit Blancquaert. “Dossiers moeten tot in de puntjes opgevolgd worden om recidive ter vermijden.”