Persberichten
donderdag, 21 mrt 2024

Organisatie van Europese verkiezingen wordt problematisch, en dat was te voorkomen

Foto: iStock. Organisatie van Europese verkiezingen wordt problematisch, en dat was te voorkomen

Het Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij de praktische haalbaarheid van de verplichte deelname van 16- en 17-jarigen aan de Europese verkiezingen. Het Grondwettelijk Hof besliste vandaag tot die verplichting. “Hiervoor hebben wij, bij de bespreking van het wetgevend werk hierrond, steeds gewaarschuwd”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Ik ga minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) ten spoedigste ondervragen over de praktische bezwaren om dit alles op zo’n korte tijd nog georganiseerd te krijgen.”

Op grond van de wet van 25 december 2023 mogen 16- en 17-jarigen deelnemen aan de verkiezing van de in België aan te duiden leden van het Europees Parlement, zonder dat zij zich daarvoor voorafgaandelijk moeten inschrijven. Zij zijn evenwel niet verplicht om deel te nemen aan de stemming en kunnen niet worden gesanctioneerd indien zij niet deelnemen.

“Hiervoor hebben wij steeds gewaarschuwd”

Vandaag heeft het Grondwettelijk Hof echter geoordeeld dat het verschil in behandeling van de kiezers naargelang zij meerderjarig of minderjarig zijn, niet lijkt te zijn verantwoord door dwingende motieven van algemeen belang. Het Hof schorst bijgevolg de bepaling van de wet van 25 december 2023 die alleen meerderjarigen verplicht om te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen.

“Ingevolge de schorsing zijn ook de 16- en 17-jarigen verplicht om te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen, en kunnen zij worden gesanctioneerd indien zij niet gaan stemmen”, aldus Pas. “Ik ga de minister ondervragen over de mogelijke sancties die deze jonge mensen zullen krijgen indien ze hun verplichting niet naleven. Maar boven alles wil ik van haar vernemen hoe ze dit nog georganiseerd zal krijgen. Dat wordt een heksentoer, zonder meer. Soms kan het duidelijk geen kwaad om naar de waarschuwingen van het Vlaams Belang te luisteren.”