Nieuws
woensdag, 26 okt 2022

Overdracht ouderschapsverlof op lange baan geschoven

Momenteel is niet-opgenomen ouderschapsverlof van een overleden partner niet overdraagbaar naar de langstlevende partner. “Dit ondanks een EU-richtlijn die dit nochtans mogelijk maakt, en ondanks positieve adviezen hierover van belangengroepen”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn, die in de Kamer een voorstel indiende om die overdracht mogelijk te maken.

Sedert 1997 hebben beide ouders in een gezin in de jaren volgend op een geboorte of een adoptie recht op ouderschapsverlof. Wanneer één van beide ouders op jongere leeftijd komt te overlijden staat de andere ouder er alleen voor. “Naast alle praktische en administratieve beslommeringen, financiële zorgen en verdriet stelt zich ook snel een organisatorisch probleem bij wie een actieve carrière heeft”, zo zegt Vlaams Belang Kamerlid Ellen Samyn. “Het niet-opgenomen ouderschapsverlof van de overleden partner komt vandaag gewoon te vervallen. Het zou een bijkomende ondersteuning zijn voor de overblijvende ouder die alleen moet instaan voor de opvoeding om het resterend saldo van het ouderschapsverlof van de overleden partner te kunnen opnemen.” Een standpunt dat ook gedeeld wordt door de vzw Odos (Ouders die opnieuw starten).
 
Het Vlaams Belang diende in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dan ook een voorstel in om de overdraagbaarheid van het ouderschapsverlof mogelijk te maken – ook voor zelfstandigen. “Wij voelen ons in die vraag trouwens gesterkt door een Europese richtlijn uit 2019 die de overdraagbaarheid van twee maanden ouderschapsverlof mogelijk maakt, maar ook door de adviezen van de Gezinsbond ter zake.”

“Platte partijpolitieke spelletjes over ouderschapsverlof gebeurt op kap van onze gezinnen”

Tijdens de bespreking van het voorstel in de Kamercommissie Sociale Zaken werd inderdaad advies gevraagd aan de Gezinsbond. Dat advies kwam er, en is bijzonder duidelijk: “De Gezinsbond geeft een positief advies voor de twee vragen die in deze resolutie gesteld worden, met name zowel voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar de zelfstandigen als de overdraagbaarheid van het ouderschapsverlof op de langstlevende partner.”

“Maar ondanks de bestaande Europese richtlijnen, ondanks het feit dat ook minister Dermagne eerder al aangaf niet tegen de overdracht te zijn, en ondanks het zeer duidelijke advies van de Gezinsbond, wilden de meerderheidspartijen niet overgaan tot de stemming van het voorstel. Wel zullen er hoorzittingen komen om de thematische verloven in het algemeen onder de loep te nemen. “We zijn tevreden dat we met het Vlaams Belang de aanzet tot deze hoorzittingen hebben kunnen geven, maar vinden het anderzijds wel jammer dat omwille van platte partijpolitieke spelletjes  de overdracht van het ouderschapsverlof op de lange baan wordt geschoven”, zo besluit Samyn.