Nieuws
vrijdag, 24 jun 2022

Paars-groen blijft blind voor de stijgende armoede

In de urenlange begrotingsdiscussie deze week in de Kamer van Volksvertegenwoordigers kwam het probleem van de armoede maar sporadisch aan bod als het ging over de bijzonder sterk stijgende energieprijzen. “De paars-groene regering houdt vol dat door de automatische indexering van de lonen de problemen opgelost zijn”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Maar dat is uiteraard niet zo. Steeds meer mensen moeten beroep doen op de voedselbank en het gaat van kwaad naar erger.”

Vanuit het REACT-EU-fonds van de Europese Commissie wordt er heel wat geld voorzien om levensmiddelen aan te kopen ten behoeve van de voedselbanken. Voor het programma 2021-2023 beliep dat maar liefst 28,7 miljoen euro. “Uit de begroting konden we opmaken dat voor het jaar 2020 en 2021 niet het volledige budget werd besteed terwijl intussen het aantal rechthebbenden steeds maar stijgt”, aldus Samyn. “Minister van armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) ziet evenwel geen probleem en houdt vol dat de voedselbanken over voldoende middelen beschikken. “Het antwoord dat ze gaf op onze kritieken tijdens de begrotingsbespreking was even hallucinant als onbegrijpelijk.”

“Er valt niet naast het probleem van de armoede te kijken, en toch slagen De Croo en Lalieux daarin”

Gedelegeerd bestuurder van de Federatie van Belgische Voedselbanken Jef Mottar trok medio mei nog aan de alarmbel. “Niet enkel komen er vanuit het Europese noodfonds minder voedingsmiddelen binnen maar sinds februari van dit jaar is het aantal mensen dat beroep moet doen op de voedselbanken nog eens met 25 procent is gestegen”, vervolgt Samyn. “In 2020 schoven iedere maand 177.000 mensen aan. Bovendien is het aantal schenkingen die de voedselbanken krijgen met zowat 30 procent gedaald. En met deze cijfers durft de minister dus nog te beweren dat er geen probleem is. Bij de voedselbanken lost men dit op door de porties te verkleinen en dit terwijl er dus Europees geld geparkeerd staat dat, als het tegen eind 2023 niet wordt uitgegeven, terug naar Europa gaat.”

“Voedselbanken zouden een uitzondering moeten zijn. Maar voor veel mensen – zelfs tweeverdieners – is het bittere noodzaak geworden. Daardoor zijn er meer ingrijpende maatregelen nodig. Men zou al kunnen starten om op alle levensnoodzakelijke voedingsmiddelen de btw te schrappen om de prijsstijgingen in de warenhuizen ietwat te temperen”, besluit Samyn. “Maar eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) sluit de ogen voor het probleem van de armoede. Misschien moet hij eens in de rij gaan staan aanschuiven van een voedselbank om te beseffen welk een schaamte de mensen hebben die gedwongen de steeds langer worden wachtrijen te vervoegen.”