Nieuws
maandag, 26 jul 2021

“Paars-groen energiebeleid nefast voor de bevoorradingszekerheid”

Het Vlaams Belang neemt akte van de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant om een vergunning te weigeren voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde en stelt vast dat de kernuitstap er enkel nog heel wat problematischer door is geworden. “De gascentrale zou te veel stikstof, CO2 en ammoniak uitstoten” zegt Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang). “Maar de immense problemen waar we nu voor staan zijn tekenend voor het ondoordachte beleid van paars-groen inzake energiebevoorrading.”

“Paars-groen, met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) op kop, heeft nooit ingezet op een aanbodbeleid voor nieuwe nucleaire productie”, aldus Ravyts. “Net zomin als de vorige regering waar de N-VA deel van uitmaakte. Bart De Wever mag vandaag dan wel twitteren over inzetten op een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiebeleid, maar hij wordt daarover nooit concreet en draagt ontegensprekelijk mee de schuld van de tijd- en geldverspilling die hij nu aanklaagt.”

“Het wanbeleid zal zorgen voor duurdere energie, tenzij het de bedoeling van paars-groen is de mensen zonder stroom te zetten”

De weigering vanwege de provincie is een ferme streep door de rekening van het federale energiebeleid, of van wat daarvoor moet doorgaan”, vervolgt Ravyts. “Paars-groen rekende uiteraard op nieuwe gascentrales om de sluiting van de kerncentrales op te vangen.” Het Vlaams Belang stelt vast dat er vandaag nog maar weinig over is van het ‘vertrouwen’ en de ‘zekerheid’ waarop Van der Straeten naar eigen zeggen haar energiebeleid wou bouwen.

Het ondoordacht en onbedachtzaam beleid van paars-groen, met haar fixatie op de sluiting van de kerncentrales, zorgt ervoor dat we nu met levensgrote uitdagingen worden geconfronteerd”, besluit Ravyts. “En dit zowel op het vlak van de bevoorradingszekerheid als op het vlak van de betaalbaarheid en van de bescherming van het milieu. Deze toestand is gelijk hoe niet gecreëerd en niet gewild door het Vlaams Belang.”