Nieuws
zaterdag, 19 dec 2020

Paars-groen heeft geen aandacht voor gehandicapten

Het Vlaams Belang zal zich blijven inzetten voor de gehandicapten, in deze legislatuur een grote groep ‘vergeten’ burgers. De beleidsverklaring van minister voor Armoedebestrijding en Mensen met een Beperking Karine Lalieux (PS) bevatte omzeggens geen concrete maatregelen ten voordele van mensen met een handicap. “En de laatste weken werd pijnlijk duidelijk dat deze groep mensen gewoon verwaarloosd wordt door de regering. Dat zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang).

De nota van Lalieux bevatte wel één lichtpunt. Ze zou met ingang van 1 januari 2021 ‘deprijs van de liefde’ - het verlies van de ­integratietegemoetkoming als mensen met een handicap samenwonen - afschaffen. Een mooi kerstgeschenk voor de vele gehandicapten die door dit systeem worden benadeeld. “Een fundamenteel oneerlijk systeem”, aldus Samyn. “De overheid zou juist blij moeten zijn dat een gehandicapte binnen zijn eigen gezin hulp krijgt. We steunden dan ook volop het initiatief van Lalieux.”

“Amper enkele minuten nadat ze gezegd had dat ze niet aan aankondigingspolitiek doet, wist Lalieux te vertellen dat haar initiatief voor de gehandicapten geen uitvoering krijgt: Beschamend”

Maar nu blijkt het een dode mus te zijn. In geen enkel wetgevend initiatief werd nog gesproken over dit initiatief voor de gehandicapten. “Het Vlaams Belang was de enige fractie die hier in de plenaire marathonzitting van de voorbije week in de Kamer aandacht aan besteedde”, vervolgt Samyn. “De minister kwam niet verder dan een mededeling dat het nog niet voor meteen was.”

“De regering gaat hierover nog ‘overleg’ plegen”, besluit Samyn. “Maar overleggen betekent zoveel als uitstellen en dat is zeer betreurenswaardig.” Als sociale volksnationalistische partij zal het Vlaams Belang de minister blijven herinneren aan haar gebroken belofte. ”In januari leg ik een wetgevend initiatief voor aan het parlement. Benieuwd wat de ‘sociale’ meerderheidspartijen zullen doen.“