Nieuws
dinsdag, 15 nov 2022

“Paars-groen maakt budgettaire puinhoop steeds groter”

Het federale begrotingstekort blijft ook de komende jaren rond 5 procent van het bbp hangen. “Dat is veel hoger dan was aangekondigd”, zegt federaal Kamerlid Wouter Vermeersch. “Wat paars-groen ook moge beweren, de slechte begrotingstoestand is dus zeker niet enkel een gevolg van de corona- of de Oekraïnecrisis. Ook als alle tijdelijke crisismaatregelen ophouden, blijft het begrotingstekort in dit land onhoudbaar hoog. Het roer moet volledig om.”

De gezamenlijk overheid in België stevent volgend jaar af op een tekort van 35 miljard euro of 6,1 procent van het bbp. “Dat is nog eens 6 miljard of 0,8 procent van het bbp meer dan dit jaar, met een tekort van 29 miljard of 5,3 procent van het bbp”, aldus Vermeersch. “Het leeuwendeel, 25 miljard euro van dit tekort is voor de verantwoordelijkheid van de federale regering.”

“Door paars-groen zijn we ongewapend voor nieuwe tegenslagen en toekomstige uitdagingen”

“Ondertussen komt de vergrijzing op dreef, stijgen de rentes op de staatsschuld en liggen er nog heel wat facturen te wachten, zoals de broodnodige investeringen in onze koopkracht en investeringen in onze politie en in defensie”, vervolgt Vermeersch. “De uitdagingen zijn enorm. We beleven een door het beleid van deze regering uitgelokte asielcrisis en de terreur en het drugsgeweld in onze straten is ongezien. En door een jarenlang non-beleid inzake onze energievoorziening gaat binnenkort misschien het licht uit.”

“De vele crisissen zouden niet mogen verhinderen dat de structurele gezondheid van de overheidsfinanciën wordt bewaakt en dat er wordt gesneden in verspillende uitgaven zoals op migratie en het politieke systeem”, besluit Vermeersch. “Dat gebeurt echter niet. Het blijkt ook totaal onmogelijk met deze regering. Dit land moet het hoogdringend over een andere boeg gooien. Tijd voor verandering, tijd voor het Vlaams Belang.”