Nieuws
maandag, 21 mrt 2022

“Paars-groen maakt onderhandelingspositie alleen erger”

“Nauwelijks een paar dagen na het magere akkoord over de levensduurverlenging van twee kerncentrales is het gebrek aan eendracht binnen paars-groen al duidelijk”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “De regering slaat met haar onzekere taal niet enkel een mal figuur naar de bevolking toe, maar vooral naar de exploitant waarmee nu moet worden onderhandeld.”

“Nadat Engie Electrabel eerst jarenlang heeft moeten smeken om met de regering rond de tafel te mogen zitten, zijn zij het nu die de spelregels bepalen. En de exploitant liet reeds verstaan dat de onderhandelingen als gevolg van het uitstelgedrag van paars-groen geen sinecure zullen worden”, aldus Van Lommel. “En de weinig benijdenswaardig uitgangspunt van paars-groen wordt nog verergerd door minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) die al openlijk spreekt over een onzekere toekomst. Maar van een minister die duidelijk hoopt op een mislukking van het akkoord valt nu eenmaal niet veel zinnigs te verwachten.”

“Het akkoord van paars-groen van vorige vrijdag is niets anders dan een samenraapsel van wat losse intenties”

“Het feit dat binnen paars-groen zo’n onzekere taal wordt gesproken, bewijst dat plan B – het onderzoeken van de levensduurverlenging – nooit werd uitgewerkt en dat we na het decemberakkoord nog steeds nergens staan”, vervolgt Van Lommel. “De maar al te goedkope stoere praat van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verandert daar niets aan. Steeds opnieuw gaat dit heerschap harde taal spreken in de media en sleept hij een uiterst mager akkoord uit de brand. Met de verlaging van de accijnzen op brandstoffen was dat perfect hetzelfde verhaal.”

“Je kan je ernstig afvragen hoe ernstig de bevolking dit paars-groene clubje nog neemt na dit weinig fraaie schouwspel. De heren en dames van paars-groen hebben geen konijnenpak nodig om zich belachelijk te maken”, besluit Van Lommel. “Wij hebben alvast geen enkel vertrouwen in Van Der Straeten als onderhandelaar en blijven eisen dat ze van het dossier wordt gehaald. Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) moet zelf onderhandelen met de exploitant, geflankeerd door echte experten.”