Nieuws
woensdag, 17 mrt 2021

“Paars-groen toont onwil om structuren te hervormen”

Het Vlaams Belang stelt vast dat paars-groen, ondanks eerdere uitspraken en beloftes, nooit de bedoeling heeft gehad om een grondige staatshervorming voor te bereiden. “Het is nu zeer duidelijk geworden dat men helaas blijft zweren bij de oude politieke cultuur in al haar facetten”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Grondwetsartikelen die zouden moeten gewijzigd worden om hierin verandering te brengen, mogen niet ter discussie staan.”

Het regeerakkoord gaf in oktober aan de beide ministers van Institutionele Hervormingen, Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), de opdracht om een voorlopige lijst van te herziene grondwetsartikelen op te stellen en aan het parlement te bezorgen. “Dat diende te gebeuren bij aanvang van de regeerperiode”, aldus Pas. “En vandaag, vijf maanden te laat, constateren we dat het slechts om vijf artikelen gaat.” Voor het Vlaams Belang is dit lijstje wel bijzonder mager, om niet te zeggen ronduit belachelijk. “Vandaag wordt duidelijk dat paars-groen heeft gelogen wanneer het stelde de intentie te hebben om een grondige hervorming van de structuren voor te bereiden.”

“Minder kabinetsmedewerkers? Minder parlementsleden? Een kleinere regering? Een hervorming van de Senaat? Paars-groen wil het niet eens overwegen”

De paars-groene onwil om te hervormen legt voor het Vlaams Belang ontegensprekelijk de verdeeldheid binnen de regering bloot. “Er zijn krachten die op de rem gaan staan”, aldus nog Pas, “en die verschuilen zich nu achter de aangekondigde burgerbevraging, maar dat is natuurlijk een drogreden want men is op geen enkele manier verplicht om hier rekening mee te houden.” Eerder liet het Vlaams Belang al duidelijk verstaan geen enkel vertrouwen te hebben in de burgerbevraging van Verlinden en Clarinval, het zogenaamde digitaal dialoogplatform. “Dat is platte volksverlakkerij. Via een manipuleerbare constructie wil men vermijden dat er een open parlementair debat wordt gevoerd, maar poogt men de mensen toch een illusie van inspraak en democratie te geven.”

In het minimale lijstje van te herziene Grondwetsartikelen werd ook het artikel 195 opgenomen. “We zijn ons ervan bewust dat dit artikel een passe-partout kan zijn om de hele Grondwet te wijzigen, zoals men dat in de zesde staatshervorming heeft gedaan, maar dit boezemt zeker geen vertrouwen in”, besluit Pas. “Deze manier van hervorming van de structuren is Grondwettelijk gezien immers ronduit onzindelijk, en het stuit binnen juridische middens terecht op veel kritiek.”