Nieuws
vrijdag, 03 jun 2022

Pak leeftijdsfraude bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan!

Het Vlaams Belang wil dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die weigeren hun leeftijd medisch te laten vaststellen automatisch als meerderjarig moeten worden beschouwd en behandeld. “We dienden een wetsvoorstel in dat ertoe strekt de Voogdijwet in die zin te wijzigingen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Leeftijdsfraude moet aangepakt. Ze kunnen dan uiteraard geen voogd meer toegewezen krijgen en niet meer onterecht genieten van een aan minderjarigen aangepaste opvang.”

De dienst Voogdij is bevoegd voor de identificatie van vermeende minderjarige vreemdelingen. Bij twijfel over de leeftijd kan deze dienst een medisch onderzoek bevelen. “Ingevolge de uitgevoerde leeftijdstesten wordt ongeveer 70 procent van de gecontroleerden meerderjarig verklaard, waardoor de betrokkene niet meer onder de Voogdijwet valt”, aldus Van Langenhove. “Maar het cijfer van leeftijdsfraude ligt zonder twijfel veel hoger. Niet-begeleide vermeende minderjarige vreemdelingen kunnen het bevolen medisch onderzoek immers ook weigeren.” Een weigering doet fraude vermoeden, maar wordt momenteel niet als dusdanig beschouwd. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen neemt deze enkel mee in haar beoordeling over het asielverzoek.

“leeftijdsfraude valt aan te pakken met voldoende politieke wil”

Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken Freddy Roosemont gaf aan dat deze frauduleuze praktijken nefaste gevolgen heeft voor de procedures. “De registratietijd voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is beduidend langer dan die voor een meerderjarige aanvrager”, vervolgt Van Langenhove. “Bij een interview dient een voogd aanwezig te zijn. En de erkenning als niet-begeleide minderjarige vreemdeling heeft een impact op de opvang bij Fedasil, het aantal aan te werven voogden, de werklast van de dienst Voogdij en de financiën van de Dienst Vreemdelingenzaken.”

Cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken tonen aan dat een zeer groot aandeel van de personen die verklaren minderjarig te zijn, in realiteit – en ondanks de marge die de medische leeftijdstest geeft – meerderjarig zijn. In 2019 werden 593 mensen na onderzoek meerderjarig bevonden, in 2020 ging het om 429 mensen. In 2021 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken voor 2.220 personen een leeftijdsonderzoek bevolen. Van dit aantal werden reeds 1.243 mensen meerderjarig verklaard.

“De cijfers tonen de noodzaak van een wijziging van de Voogdijwet aan”, besluit Van Langenhove. “Hoewel er bij het leeftijdsonderzoek een foutenmarge van gemiddeld twee jaar wordt gehanteerd, blijkt gemiddeld genomen dus meer dan 70 procent meerderjarig te zijn. In vergelijking tot andere landen van de Europese Unie heeft België een disproportioneel aantal zelfverklaarde niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Enkel Oostenrijk doet het nog slechter.”