Nieuws
donderdag, 04 feb 2021

Palliatieve zorg: “Initiatieven nodig zodat mensen beter weg ernaar vinden”

Uit aanbevelingen van het 'Kom op tegen Kanker'-burgerforum blijkt dat de palliatieve zorg nog veel ruimte voor verbetering heeft. Het Vlaams Belang wil dan ook dat deze worden meegenomen in het opstellen van het Vlaams actieplan inzake levenseindezorg. “Er is een groot draagvlak voor een duidelijke omschrijving van wat palliatieve zorg inhoudt. Dit in eerste instantie in het belang van de patiënt, maar ook voor de omgeving, het zorgpersoneel en andere experten zoals huisartsen”, zo stelt Vlaams Parlementslid Suzy Wouters (Vlaams Belang) vast. Ze interpelleerde Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) hieromtrent.

Vorig jaar ging Kom op tegen Kanker met burgers in gesprek over palliatieve zorg. Er werd aangetoond dat deze sector nog meer aandacht verdient. Zo blijkt dat heel wat kwetsbare groepen niet gemakkelijk de weg naar de palliatieve zorg vinden en dat er nog steeds een groot taboe over is. In het Vlaams regeerakkoord werd al een passage over de sector opgenomen waarin het opstellen van een Vlaams actieplan inzake vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg werd vooropgesteld. Bevoegd minister Beke liet nu weten dat de aanbevelingen van het burgerforum belangrijke input zijn voor het te ontwikkelen Vlaams actieplan voor de hervorming van de palliatieve zorg.

Het Vlaams Belang suggereert dat een Vlaams expertisecentrum voor palliatieve zorg hier een meerwaarde kan bieden om het stigma te doorbreken. Minister Beke zei dat men er inderdaad baat bij heeft om ook nog ‘andere stemmen te horen’ zoals expertisecentra en partners op het terrein. “Een expertisecentrum kan leiden tot een sterkere informatiedeling over palliatieve zorg”, reageert Wouters. “Want er is echt nood aan een duidelijke formulering van palliatieve zorg.”

Mensen weten te weinig over palliatieve zorg

“Na overleg met de thuiszorgsector, stel ik vast dat er een grote nood is aan een juistere definitie van palliatieve zorg, zegt Wouters. Vooral de aanvang van de palliatieve zorg zou vroeger moeten kunnen starten. Ook daar zouden er betere richtlijnen moeten komen. Mensen vragen zich af of dit is wanneer de patiënt ongeneeslijk ziek verklaard wordt of wanneer de patiënt al zo ziek is dat hij nood heeft aan 24-uurs opvolging. Beke wil nu eerst zicht krijgen op de rol die de regionale zorgzones hier kunnen opnemen. Hij belooft de rol van Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) en de bestaande expertisecentra te onderzoeken.

Daarnaast moet ook het huidige aanbod van palliatieve zorg voor minderjarigen en hun omgeving worden herbekeken in het actieplan. “Palliatieve zorg voor hen verschilt van de zorg bij ouderen en verdient andere aandacht”, zegt Wouters. Tot slot merkt het Vlaams Belang op dat vele huisartsen een afwachtende houding hebben om het document om de patiënt palliatief te verklaren, op te maken. “Dat maakt het voor de thuisverzorging heel moeilijk”, aldus nog Wouters. We moeten dit wijzigen zodat we betere zorg kunnen voorzien.”

Tijdig starten met palliatieve zorg is een meerwaarde voor iedereen. De patiënt krijgt de juiste informatie en financiële ondersteuning, de zorgverleners kunnen de zorg beter afstemmen en de naasten, familie en mantelzorgers, kunnen beter begeleiden”, besluit Wouters.