Nieuws
woensdag, 14 jul 2021

Pandemiewet: “Verkapte volmachtenwet dreigt realiteit te worden”

Het Vlaams Belang vreest dat paars-groen met de pandemiewet die wellicht morgen gestemd wordt, de coronapandemie misbruikt om het federale parlement voortaan veel eenvoudiger buiten spel te kunnen zetten. “Het parlement is het hoogste orgaan van onze democratie”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Daar mag niet aan geraakt worden. Ook niet tijdens een gezondheidscrisis.”

Vandaag staat in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de verdere bespreking geagendeerd van het ontwerp van pandemiewet, morgen volgt allicht de stemming.“Paars-groen en in het bijzonder minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben allerminst rekening gehouden met de fundamentele opmerkingen die door de oppositie werden geformuleerd”, aldus Pas. “Er zijn dus verscheidene redenen die ons doen vrezen dat de regering voortaan zeer ruime bevoegdheden naar zich toe kan trekken, ook als daar geen reden toe is.”

“Volmachtenwetten zoals de pandemiewet herleiden de inbreng van de oppositie tot nul, en daar is het paars-groen om te doen”

"De zeer ruime definitie van het begrip ‘epidemische noodsituatie’ laat immers toe dat deze wordt toegepast voor situaties waarvoor deze niet bestemd is, met alle vrijheidsbeperkende maatregelen tot gevolg”, vervolgt Pas. “Bovendien is er een totaal gebrek aan tegensprekelijk parlementaire controle en -debat, en worden de deelstaten grotendeels buiten spel gezet”. Het Vlaams Belang stelt vast dat de remedie erger dan de kwaal is geworden. “De pandemiewet is een verkapte volmachtenwet."

“Ook in de plenaire vergadering zal onze fractie acht amendementen neerleggen in een ultieme poging aan de voormelde opmerkingen tegemoet te komen”, besluit Pas. “Want indien deze pandemiewet eenzijdig wordt goedgekeurd, wordt onze Grondwet tot een vodje papier herleid."