Nieuws
donderdag, 16 dec 2021

Partijfinanciering: “Hoog tijd voor grote kuis”

“De partijdotaties liggen veel te hoog. Zeker in tijden van budgettaire krapte en economische crisis moet de financiering van politieke partijen, die tenslotte een voorbeeldfunctie hebben, sterk naar omlaag”, zegt Kamerlid Frank Troosters. "We willen de partijfinanciering halveren, en die voor de nutteloze Senaat zelfs gewoon schrappen. We dienden hiervoor eerder al een wetsvoorstel in." 

De huidige partijfinanciering werd uitgewerkt in de nasleep van het Agustaschandaal, waarbij Vlaamse en Franstalige socialisten zich vergrepen hadden aan grootschalige corruptie. “Giften van particulieren en bedrijven moesten voortaan aan banden worden gelegd en in de plaats kwamen er partijdotaties”, aldus Troosters. “Helaas hebben de traditionele partijen zichzelf doorheen de jaren goed bediend. Bij electoraal verlies werd de taart gewoon groter gemaakt zodat er niet eens een financieel verlies werd geleden.”

“Ons voorstel om de partijfinanciering te halveren is rechtlijnig en duidelijk, aan de andere partijen om ons hierin te volgen”

“Als tegenreactie hebben de paarsgroene partijen nu zelf een voorstel neergelegd”, vult fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas aan. “Ze stellen een daling van de dotaties voor met - hou u vast - 1,1 procent. Maar door het toepassen van een indexering zouden de bedragen in absolute cijfers gewoon stijgen. Het is een schaamlapje dus.”

“De N-VA wil dan weer enkel het indexeringsmechanisme in de wet afschaffen”, aldus nog Troosters . “Het voorstel van de meerderheid noemen ze wel ‘een pleister op een houten been’, maar ook hun voorstel is niet meer dan dat. Enkel het voorstel van het Vlaams Belang doet er echt toe: de bestaande partijdotaties halveren en de bijkomende dotaties voor partijen die ten minste één senator hebben afschaffen.”