Nieuws
woensdag, 24 mei 2023

Pauzeknop voor klimaatregelgeving is logica zelve

Foto: iStock. Pauzeknop voor klimaatregelgeving is logica zelve

De Vivaldi-regering voert onderling een zoveelste open oorlog. Deze keer over de Europese klimaatregelgeving. Het Vlaams Belang roept al langer op om doordacht om te gaan met nieuwe klimaatwetgeving en voldoende ademruimte te laten. Dat idee is de logica zelve en wint overal in Europa aan aanhang”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Kurt Ravyts. Dat er binnen de federale regering onenigheid over bestaat, is eigenlijk absurd.”

De aanhoudende stroom nieuwe klimaatwetgeving vanuit Europa baart meerdere Europese landen zorgen. Ook de Franse president Macron riep eerder al op om de ‘pauzeknop’ in te drukken. “Steeds meer landen hebben het gehad met klimaatdoelstellingen die steeds wijzigen”, aldus Ravyts. “Europa heeft wereldwijd al de meest drastische wetgeving. Dat nog meer gaan opdrijven is niet realistisch en zou onze gezinnen en bedrijven nog meer schaden.”

Het Kamerlid benadrukt dat Europa verantwoordelijk is voor niet meer dan 8 procent van de globale CO2-uitstoot. “Een energietransitie moet boven alles doordacht, geleidelijk en sociaal rechtvaardig worden doorgevoerd”, zegt Ravyts. “Dat is nu allerminst het geval.”

“Wie regeert met radicale dogmatici zoals Groen en Ecolo, hoeft achteraf niet te komen klagen”

Dat nu ook de Vivaldi-regering overhoop ligt omwille van de zogenaamde pauzeknop inzake klimaatmaatregelen, verbaast Ravyts niet. “Wie regeert met radicale dogmatici zoals Groen en Ecolo, hoeft achteraf niet te komen klagen. Talloze keren heeft het Vlaams Belang in de parlementen een pauzeknop voorgesteld. Nooit werden we hierin gevolgd en al zeker niet door de Open Vld die nu plots beweert hetzelfde te willen.”

Het Vlaams Belang wil een grondige kosten-batenanalyse van alle opgelegde energietransitiemaatregelen. Daarnaast pleit de partij voor een eerlijke verdeling van de Europese inkomsten van deze maatregelen “Gelden die momenteel te vanzelfsprekend naar Oost-Europa worden versluisd”, besluit Ravyts. “Maar vooral wil onze partij aandacht voor de directe gevolgen van dit alles voor de koopkracht van de gewone burger.”