Persberichten
dinsdag, 27 okt 2020

"Pensioen op 67 is geen oplossing voor het pensioenprobleem"

Vandaag bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Vanaf 2025 stijgt dat naar 66 jaar en vanaf 2030 naar 67 jaar. Premier Alexander De Croo (Open Vld) is allerminst zinnens deze plannen, gesmeed door de regering Michel, te wijzigen. Uit een peiling die Het Laatste Nieuws publiceerde blijkt nu dat de helft van de Vlamingen op pensioen wil kunnen vanaf 61 jaar. “Van alle partijen geeft het Vlaams Belang het meeste gevolg aan deze verzuchting”, reageert Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang).

“Wij willen de pensioenleeftijd terug van 67 naar 65 jaar”, stelt Samyn. “En wie 40 jaar voltijdse arbeid heeft gepresteerd, heeft voor ons recht op een volledig pensioen. Het is volgens ons dus inderdaad mogelijk dat je pensioen in kan gaan voor je 61ste verjaardag”.

Ellen Samyn: “Het pensioenprobleem wordt niet opgelost door mensen langer te laten werken, maar wel door de gemiddelde loopbaanduur en de werkzaamheidsgraad bij oudere werknemers op te trekken”

Het huidige pensioenstelsel is een halve eeuw oud en niet bestand tegen de veranderingen in onze samenleving. Door de vergrijzing zijn er steeds minder actieven om de pensioenen te financieren van méér gepensioneerden. “Wie jarenlang mee onze welvaart heeft opgebouwd, moet zorgeloos van zijn of haar oude dag kunnen genieten”, aldus nog Samyn. “De overheid geeft echter steeds meer geld uit aan asielzoekers die nooit een eurocent hebben bijgedragen tot onze sociale zekerheid dan aan onze eigen ouderen die er decennialang wel voor hebben betaald”.

Voor het Vlaams Belang mag er niet bespaard worden op de sociale zekerheid van de Vlamingen, maar wel op immigratie, de afdrachten aan Wallonië en het Belgisch politiek systeem. Een verzekerde financiering van de pensioenen hangt samen met een voldoende aantal werkenden. “Iedereen laten werken en de gemiddelde loopbaanduur verlengen, met inachtneming van zijn talenten en fysieke capaciteiten, tot men een volledige loopbaan heeft, dát moet onze focus zijn”, besluit Samyn. “De wettelijke pensioenleeftijd hoeft niet verhoogd te worden naar 67. Er zijn ook mogelijkheden om jobs minder zwaar te maken, zoals in sommige sectoren gebeurt”.