Nieuws
zaterdag, 15 okt 2022

Pensioenakkoord niet budgetneutraal

Het pensioenakkoord van eind juli blijkt – zoals was voorspeld door het Vlaams Belang – niet budgetneutraal te zijn. “Uit berekeningen van het Planbureau blijkt dat de pensioenbonus voor wie langer doorwerkt, extra geld kost”, zegt volksvertegenwoordiger Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Het moet nu dus weer naar de regeringstafel worden gebracht, wat logisch is met een regering die wetgevende koterij verkiest boven fundamentele oplossingen.”

Na twee jaar wachten op de aangekondigde grote pensioenhervorming landde paars-groen voorbije zomer met het pensioenakkoord. “De twee belangrijkste elementen daarin waren de tewerkstellingsvoorwaarden voor het minimumpensioen en de pensioenbonus”, aldus Samyn. “Er dienden nog adviezen gevraagd te worden aan de sociale partners en het federaal planbureau moest dat nog narekenen maar volgens minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) was de deal budgetneutraal.”

“Het pensioenakkoord moet herbekeken worden, deze pensioenhervorming hangt met spuug en spinnendraad aan elkaar en is geen structurele hervorming”

Tijdens de bespreking van de zogenaamd ‘grote’ pensioenhervorming waarschuwde het Vlaams Belang dat heel de hervorming echter helemaal niet budgetneutraal was. “Vicepremier Petra De Sutter (Groen) liet toen verstaan dat er nog ‘bijgestuurd’ moest worden op basis van de verdere budgettaire doorrekening van het Federaal Planbureau”, vervolgt Samyn. “En pensioen- en arbeidsmarktspecialisten waren het er over eens dat de pensioenbonus een slechte zaak is voor de arbeidsmarkt. Het zet de betaalbaarheid van de pensioenen op termijn extra onder druk.”

“Voor wie langer werkt dient er iets extra te worden voorzien”, aldus nog Samyn. “Maar de voorgestelde pensioenbonus is niet de oplossing. Wie langer werkt dan nu voorzien is, zou per gewerkte dag tussen de 2 à 3 euro extra pensioen opbouwen. Wie drie jaar langer werkt, zou zo 1.500 euro netto meer pensioen krijgen op jaarbasis of zo’n 125 euro netto per maand. De regering vergeet echter te vermelden dat hier evenwel nog personenbelasting van afgetrokken moet worden.”

“De basishervormingen die wij voorstellen zijn een gelijkschakeling van de drie grote statuten (werknemers-zelfstandigen-ambtenaren), en het afstappen van een pensioenleeftijd maar wel rekenen op basis van het aantal gewerkte jaren; namelijk een 40-jarige voltijdse loopbaan en een minimumpensioen van 1.650 euro”, besluit Samyn. “De studies en analyses over hoe de pensioenhervorming moet aangepakt worden om op termijn de betaalbaarheid van de pensioenen veilig te stellen, zijn voorhanden. Alleen weigert deze regering om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.”