Nieuws
dinsdag, 12 jul 2022

Pensioenbonus is niet de oplossing

De regering De Croo blijft voortploeteren met de pensioenhervorming waarover binnen de regering nog grote meningsverschillen bestaan. Over één element, namelijk de pensioenbonus, is er grotendeels een akkoord al zijn de specifieke voorwaarden nog niet gekend. “Dit is echter niet de oplossing” zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “De pensioenbonus werd eerder in 2005 ingevoerd en in 2012 terug afgevoerd omdat de maatregel zijn doel volledig voorbijschoot. Dat men nu die maatregel terug zal invoeren, is hallucinant en kenmerkend voor het gebrek aan daadkracht.”

De voorgestelde pensioenbonus werkt als volgt. Wie langer werkt dan nu voorzien is, zou per gewerkte dag tussen de 2 à 3 euro extra pensioen opbouwen. Wie drie jaar langer werkt, zou zo 1.500 euro netto meer pensioen krijgen op jaarbasis of zo’n 125 euro netto per maand. In de communicatie van de regering vergeet men dit wel eens te vermelden. Hier moet dan nog de personenbelasting van afgetrokken worden.

“Alle pensioen- en arbeidsmarktspecialisten zijn het er over eens dat de pensioenbonus een slechte zaak is voor de arbeidsmarkt en bovendien zet ze de betaalbaarheid van de pensioenen extra onder druk op termijn”, zegt Ellen Samyn. “Vivaldi wil die kost-wat-kost snel invoeren omdat de maatregel op korte termijn financieel voordeel oplevert voor de schatkist en de regering hiermee snel kan scoren.”

“De pensioenbonus is absoluut ongunstig voor gepensioneerden”

Wie drie jaar langer aan de slag gaat, moet de overheid drie jaar lang géén pensioen uitbetalen. Bij een gemiddeld maandpensioen van 1.250 euro is dit een besparing van 45.000 euro minder pensioenuitkering. “Hiermee duurt het maar liefst 30 jaar voordat dit terugverdiend is en is men al goed in de 90 vooraleer er ‘winst’ gemaakt is door langer te werken”, aldus Samyn. “Bij hogere pensioenen is de ‘terugverdienperiode’ nog langer. Bij een maandelijks pensioen van 1.500 euro moet men al 36 jaar geduld hebben en bij een maandpensioen van 1.800 euro al iets meer dan 43 jaar, waardoor men al een flink stuk boven de 100 jaar is.”

Wat als een ‘bonus’ verkocht wordt, is volgens het Vlaams Belang niet meer of minder dan een platte besparing. “Men houdt de mensen een rad voor de ogen“, besluit Samyn. ”Mensen die 40 jaar hebben gewerkt moeten een leefbaar pensioen krijgen en dit soort van maatregelen laat zien dat men de bevolking voor een bende onnozelaars houdt. Deze regering heeft geen enkel respect voor de hardwerkende bevolking en wil deze nu nog eens gaan uitpersen.”